Tagi: biznes w Niemczech

Niemiecka gospodarka – najnowszy raport WEF

Każdego roku World Economic Forum dokonuje oceny gospodarek światowych pod kątem ich konkurencyjności. Niemiecka gospodarka zajmuje w tym roku wysokie czwarte miejsce.  Zgodnie z zastosowaną przez World Economic Forum metodologią badania, konkurencyjność gospodarki danego państwa...

Składki ZUS przedsiębiorcy za granicą

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce może oddelegować się do prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech? Taką możliwość gwarantuje prawo europejskie regulujące koordynację przepisów zabezpieczenia społecznego na poziomie europejskim. Zasady dotyczące oddelegowania pracowników mają...