Niemiecka gospodarka – najnowszy raport WEF

Każdego roku World Economic Forum dokonuje oceny gospodarek światowych pod kątem ich konkurencyjności. Niemiecka gospodarka zajmuje w tym roku wysokie czwarte miejsce. 

Zgodnie z zastosowaną przez World Economic Forum metodologią badania, konkurencyjność gospodarki danego państwa jest definiowana z uwzględnieniem ogólnej oceny instytucji i polityki państwowej oraz wszystkich tych czynników, które determinują poziom produktywności gospodarki, co z kolei przekłada się na poziom dobrobytu, które każde państwo może osiągnąć.

We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of an economy, which in turn sets the level of prosperity that the country can earn.

Źródło: reports.weforum.org

international business world map illustration design over a blue background

Niemiecka gospodarka

Chciałabym zauważyć, że raport jest jedną z najważniejszych publikacji World Economic Forum i obejmuje w tym roku badanie 140 państw. Wyniki badań zamieszczone w raporcie uznawane są przez inwestorów na całym świecie za wiarygodną i rzetelną informację o gospodarce danego kraju, ułatwiając podjęcie decyzji, gdzie warto inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy. GCI, czyli Global Competitiveness Index ocenianych państw uwzględnia trzy podstawowe aspekty, a mianowicie:

1) podstawowe wymagania,

2) czynniki zwiększające wydajność gospodarki oraz

3) innowacyjność i wyszukanie w biznesie (business sophistication).

W ramach podstawowych wymagań uwzględniono takie czynniki jak działalności instytucji państwowych, infrastruktura, środowisko makroekonomiczne oraz zdrowie i podstawowa edukacja. Czynniki zwiększające wydajność gospodarki to w ocenie World Economic Forum szkolnictwo wyższe i szkolenia, wydajność rynkowa dóbr, wydajność rynku pracy, rozwój rynku finansowego, gotowość technologiczna, wielkość rynku. Innowacja obejmuje z kolei nastawienie do innowacji i wyszukanych form w biznesie (business sophistication).

Źródło: reports.weforum.org

Zgodnie z aktualnym raportem World Economic Forum na rok 2015/2016, który jest sporządzany każdego roku, niemiecka gospodarka zajmuje czwarte miejsce w rankingu GCI ( Global Competitiveness Index), tj. po Szwajcarii, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W odróżnieniu od ubiegłorocznego raportu niemiecka gospodarka  “wskoczyła” z miejsca piątego na miejsce czwarte. Co się składa na tak dobry rezultat?

W raporcie zwrócono uwagę na zwiększającą się wydajność niemieckiej gospodarki zarówno pod względem możliwości rynku pracy jak i jej wydajności finansowej. Pozytywnie odnotowano zjawisko redukcji długu krajowego, który stanowi 73 procent GDP (produktu krajowego brutto). W szczególności podkreślono takie cechy niemieckiej gospodarki jak: wysoka wydajność prowadzonych biznesów, wysoki poziom kontroli międzynarodowej dystrybucji, wdrażanie najnowszych technologii do procesów inwestycyjnych. Z raportu wynika, że niemieckie firmy wydają bardzo duże środki na R & D oraz wspierające badania. Współpracują z uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi. Nastawione są na wdrażanie nowych technologii oraz korzystanie z technologii informatyczno – komunikacyjnych (ICT). Niemcy potrafią korzystać ze swojej kadry naukowej, inżynierskiej.

Negatywnie oceniono  dosyć niski poziom udziału kobiet w gospodarce oraz zwrócono uwagę, iż niemiecka gospodarka mogłaby być bardziej konkurencyjna, gdyby Niemcy zwiększyli swoją elastyczność na rynku pracy. Pod tym względem Niemcy plasują się aż na 106 miejscu, co jednak nie wpływa na ogólne bardzo wysokie miejsce w tym prestożowym rankingu.

Dla porównania Polska zajmuje miejsce 41 w rankingu GCI.

Wyniki raportu są zachętą do inwestowania w Niemczech.

Informacja opracowana na podstawie: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015 – 2016, www.weforum.org/gcr

Wszystkie osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacji na temat aktualnego stanu niemieckiej gospodarki zapraszam do lektury tego bardzo ciekawego raportu. W całości jest on dostępny w języku angielskim na stronie weforum.org.

dr Katarzyna Styrna – Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Udostępnij

Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas >

lub skontaktuj się z nami tradycyjnie >


Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.