Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Zakład podatkowy w Niemczech… 2024

Temat zakładu podatkowego w Niemczech wraca na naszego bloga w związku z licznymi pytaniami i problemami, które dotyczą tego zagadnienia. Zgodnie z naszym blogowym zwyczajem, zostawimy nadmiar teorii na boku i skupimy się na praktycznym i pragmatycznym podejściu do tego tematu.

Zakład podatkowy a branża budowlana

Zagadnienie zakładu podatkowego dotyczy w praktyce przede wszystkim firm budowlanych i okołobudowlanych. Dlaczego? Najczęściej bowiem stosowanym przez niemieckie urzędy przepisem polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest art. 5 ust. 3, który definiuje „zakład” jako plac budowy lub prace budowlane, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

Na tej regulacji skupimy się najbardziej.

Na początku kontraktu analiza sytuacji

Mówiąc o zakładzie podatkowym, warto sobie zadać na początku kontraktu (a w zasadzie już na etapie ofertowania) pytanie, czy w tym konkretnym przypadku:

 • istnieje ryzyko powstania zakładu,
 • a jeżeli tak, to co z tego wynika dla firmy i jej finansów oraz obciążeń administracyjnych,
 • czy jest możliwość uniknięcia powstania zakładu w Niemczech.

Nasi krajowi przedsiębiorcy nierzadko zadają sobie to ważne pytanie dopiero w trakcie zlecenia, a czasami… nie zadają go sobie wcale do czasu otrzymania pisma z niemieckiego Finanzamt, wzywającego do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech. Co więcej, mimo iż firmy posiadające zwolnienie z podatku budowlanego posiadają już określone doświadczenie w kontaktach z niemieckimi urzędami i nawet co roku wykonują obowiązek informacyjny, nierzadko składając co roku dokumentację do niemieckiego urzędu, zapominają przeanalizować swoją sytuację pod kątem możliwości powstania zakładu w świetle art. 5 umowy PL/DE.

Czy to jest słuszna praktyka?

Jak rozumieć powstanie zakładu podatkowego?

Powstanie zakładu podatkowego w Niemczech oznacza w sensie prawnym:

 • obowiązek zapłacenia podatku od dochodów uzyskanych z zakładu na terytorium Niemiec,
 • obowiązek zapłacenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych w tym zakładzie na terytorium Niemiec od pierwszego dnia zatrudnienia na niemieckim kontrakcie, nawet jeżeli pracownicy nie przekroczyli 183 dni pobytu na terytorium Niemiec.

W sensie praktycznym powstanie zakładu podatkowego w Niemczech oznacza konieczność:

 • zatrudnienia na terytorium Niemiec biura rachunkowego, które będzie składać deklaracje podatkowe na terytorium Niemiec,
 • rozliczenia podatku pracowników polskich oddelegowanych do kontraktu w Niemczech od pierwszego dnia realizacji kontraktu,
 • rozliczenia podatku od dochodów firmy uzyskanych z zakładu na terytorium Niemiec,
 • współpracy księgowości płacowej i finansowej z niemieckim biurem przy ustalaniu listy płac, czy też dochodów firmy.

Czym nie jest powstanie zakładu podatkowego?

Powstanie zakładu nie oznacza, że:

 • firma musi ubezpieczyć pracowników na terytorium Niemiec. Zawsze uczulamy naszych Klientów, iż podatki oraz ubezpieczenia społeczne nie mają ze sobą nic wspólnego w procesie delegowania, choć niestety panują odmienne przekonania na ten temat,
 • firma musi zatrudnić pracowników na prawie niemieckim. Jeżeli przedsiębiorca stosuje polskie umowy o pracę lub polskie umowy zlecenia, to może pozostać przy tym modelu, z wyjątkiem oczywiście przepisów niemieckich wymuszających swoją właściwość, jak płaca minimalna, czas pracy, urlopy, itp.

Temat zakładu podatkowego jest więc zagadnieniem nie mniej kluczowym w procesie ofertowania i późniejszego wykonania umowy niż temat pozostałych kosztów uwzględnianych w procesie ofertowania. Jego „nieoczekiwane” powstanie (czasami także z przyczyn niezależnych, jak przedłużający się kontrakt), może stanowić duże wyzwanie.

O czym należy pamiętać?

Z naszego doświadczenia możemy wskazać, że warto:

 • zadbać o sprawdzenie już na etapie ofertowania i zawierania umowy z niemieckim kontrahentem, czy ryzyko powstania zakładu istnieje,
 • zadbać o skrupulatne przygotowanie dokumentacji w celu wykonania obowiązku informacyjnego na terytorium Niemiec, jeżeli firma wykonywała już tam określone prace.

Dla firm zainteresowanych tematyką opisaną w niniejszym artykule proponujemy szkolenie Opodatkowanie polskiej firmy w Niemczech. Zakład podatkowy i klauzula 183 dni.”

Więcej informacji na temat aktualnych szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia”.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny. Wszystkie prawa zastrzeżone.

O nas

Kancelaria Prawna BLU z Wrocławia od wielu lat wspiera krajowych przedsiębiorców w procesie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Stworzyliśmy zespół polskich i niemieckich radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, który skutecznie wspiera naszych Klientów w zagadnieniach prawnych i podatkowych, które powstają w związku z delegowaniem i działalnością za granicą, w szczególności w Niemczech. W naszej codziennej pracy opieramy się przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i praktycznym wykorzystaniu instytucji prawa delegowania, niemieckiego prawa podatkowego, procedurach kontrolnych krajowych i zagranicznych. Wspieramy naszych Klientów w opiniowaniu umów z niemieckimi kontrahentami, pomagamy w sporach przedsądowych i sądowych w Niemczech oraz doradzamy w postępowaniach kontrolnych Zollamt, czy Finanzamt.

Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@blulegal.com

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu