Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Informacja z niemieckiego centralnego rejestru działalności gospodarczej – co to takiego?

W procedurze uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie agencji pracy tymczasowej w Niemczech, niemiecki urząd może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tzw. informacji z niemieckiego centralnego rejestru działalności gospodarczej (Gewerbezentralregister). Nie bez powodu użyliśmy słowa „może”, gdyż informacja ta bywa przy niektórych wnioskach zupełnie pomijana (naszym zdaniem zasadnie), ale przy niektórych wymagana.

Postanowiliśmy więc poświęcić tej kwestii więcej uwagi, opierając się na naszych doświadczeniach praktycznych w uzyskiwaniu tej właśnie informacji.

Uzyskanie informacji z Gewerbezentralregister

Uzyskanie informacji z niemieckiego centralnego rejestru działalności gospodarczej (Gewerbezentralregister), wiąże się z koniecznością złożenia do niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości (podmiotu odpowiedzialnego za ww. rejestr) odrębnego wniosku. Może on zostać przesłany w formie pisemnej (pocztą tradycyjną) bądź też elektronicznie. Ta druga droga będzie jednak co do zasady niedostępna dla firm z Polski, gdyż przeznaczona jest dla osób posiadających nowy, elektroniczny dowód niemiecki (względnie elektroniczny tytuł pobytowy) oraz czytnik kart.

Wniosek do ministerstwa może (lecz nie musi) zostać złożony na edytowalnym formularzu urzędowym, do pobrania z niemieckich stron rządowych.

O wydanie ilu informacji wnioskować?

W praktyce problematyczne bywa ustalenie, o wydanie ilu dokładnie informacji (tzn. dla kogo) należy wnioskować. I tak, w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi (np. polską spółką z o.o.) wymagane będzie uzyskanie co najmniej dwóch odrębnych informacji ze wspomnianego rejestru – jednej stricte dla osoby prawnej, drugiej dla jej reprezentanta podpisującego wniosek do agencji pracy. Jeśli więc zezwolenie chce uzyskać spółka z o.o., w której reprezentacja ma charakter samodzielny, zaś członków zarządu jest dwóch, to konieczne jest uzyskanie dwóch informacji z ww. rejestru (dla spółki i dla członka zarządu podpisującego wniosek o wydanie zezwolenia).

Konieczność potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy

Co istotne, tożsamość osoby podpisującej wniosek o udzielenie informacji dla osoby prawnej musi zostać urzędowo poświadczona, np. przez polskiego notariusza bądź konsula Niemiec w Polsce. W naszym przykładzie mogłoby nastąpić to m.in. w drodze notarialnego poświadczenia wniosku o udzielenie informacji dla członka zarządu.

Wprawdzie informacja z Gewerbezentralregister stanowi tylko jeden z kilku załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie agencji pracy tymczasowej w Niemczech, to jednak jej pozyskanie może okazać się problematyczne i czasochłonne.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny, Rafał Garus, radca prawny.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu