O mnie

„Gdy człowiek podejmuje już decyzję to trochę jakby wskoczył w wartki strumień, który porywa go w kierunku, o jakim mu się nawet nie śniło, w chwili gdy ją podejmował.”
Paulo Coelho, Alchemik

Zamierzałam studiować filologię angielską, jednak w ostatniej chwili zdecydowałam się na prawo. Z dzisiejszej perspektywy mogę z pewnością stwierdzić, że wtedy w 1999 roku, kiedy zaczynałam swoją przygodę z prawem jako studentka pierwszego roku, nie mogłam sobie nawet wyobrazić, dokąd mnie ta droga zaprowadzi, że będzie tak kręta, długa i trudna, ale jednocześnie pasjonująca i jakże inspirująca.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Istotnym punktem zwrotnym, który zdeterminował moje późniejsze doświadczenia zawodowe, był wyjazd na stypendium do Niemiec. Tam ukończyłam studia prawa niemieckiego Magister Legum (LL.M.) oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Na uczelni poznałam profesora Rainera Arnolda. W kierowanej przez niego Katedrze Prawa Europejskiego Jean Monnet Lehrstuhl pracowałam jako pracownik naukowy, pisząc jednocześnie doktorat z prawa europejskiego. Doświadczenia z pracy i studiów w Niemczech otworzyły mi drogę do poznania systemu prawnego naszego zachodniego sąsiada, poszerzenia horyzontów z prawa europejskiego, poznania przedstawicieli europejskiej myśli prawnej. W 2013 roku obroniłam na Uniwersytecie w Ratyzbonie z oceną Magna Cum Laude pracę doktorską z zakresu europejskiego prawa administracyjnego. Między czasie odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie w 2009 roku zostałam wpisana na listę radców prawnych. W 2007 roku ukończyłam Studium Języka Niemieckiego dla Tłumaczy na Uniwersytecie Wrocławskim.

Moja praca zawodowa od początku była i jest nadal bardzo mocno związana z obsługą prawną niemieckich firm działających w Polsce, ale także doradztwem na rzecz polskich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub robiących interesy na terytorium Niemiec. Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe związane są przede wszystkim z pracą w zagranicznych firmach doradczych, w tym niemieckiej firmie Rödl & Partner, czy też JP Weber w ramach German Desk.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie handlowym, w tym transakcjach M&A zarówno na rynku rodzimym jak i w Niemczech. Od lat doradzam także firmom z zakresu prawa pracy, w tym prawa pracy Unii Europejskiej i prawa pracy w Niemczech. Specjalizuję się w szczególności w tematyce oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech w szerokim ujęciu, tj, nie tylko regulacjach prawa krajowego i europejskiego, ale także z uwzględnieniem prawa niemieckiego obowiązującego zagranicznych przedsiębiorców.

Od wielu lat współpracuję z firmami z branży IT. Cenię sobie współpracę z informatykami, których postrzegam jako ludzi pełnych pomysłów, kreatywnych, łączących energię i chęć do działania z jednoczesną otwartością na doświadczenia i rady innych.

Niezależnie od działalności doradczej, współpracuję z Rzeczpospolitą i Dziennikiem Gazeta Prawna, gdzie publikuję artykuły poświęcone tematyce wykonywania pracy na terytorium Niemiec, oddelegowania, europejskiego prawa upadłościowego, prawa niemieckiego, prawa gospodarczego i handlowego, w tym fuzji i przejęć na rynku niemieckim. Publikuję również w Niemczech, w tym w ramach współpracy z Berliner Wissenschaftsverlag oraz wydawnictwem prawniczym De-iure.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się podczas szkoleń, które prowadzę we współpracy z firmą MDDP Akademia Biznesu w Warszawie oraz Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową we Wrocławiu.

Jako członek Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Berlinie (Deutsch – Polnische Juristenvereinigung) jestem członkiem Rady Naukowej Deutsch – Polnische Juristen Zeitschrift.

Zapraszam Państwa do lektury mojego bloga. Mam nadzieję, że będzie on nie tylko miejscem moich publikacji, ale także platformą wymiany myśli i spostrzeżeń na tematy poruszane na blogu.