Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Pięć kroków do agencji pracy tymczasowej w Niemczech

Polska firma zainteresowana prowadzeniem usług agencji pracy tymczasowej na terytorium Niemiec musi spełnić szereg wymogów, aby z powodzeniem i bez ryzyka prawnego prowadzić taką działalność na terytorium Niemiec. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? O tym będzie dzisiejszy wpis.

Chcąc przedstawić Państwu ten dość skomplikowany temat w sposób przejrzysty i możliwie czytelny, opracowałam dla Państwa krótki przewodnik, który nazwałam roboczo: Pięć kroków do agencji pracy tymczasowej w Niemczech.

Będziemy je na bieżąco omawiać na blogu, choć zachęcam również do lektury innych artykułów na temat delegowania na naszym blogu. W kategorii oddelegowanie znajdziecie Państwo wiele ciekawych i użytecznych informacji.

Krok 1 / Wpis na listę KRAZ w Polsce

Krajowy przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności w formie agencji pracy tymczasowej w Niemczech musi spełniać wymogi agencji pracy tymczasowej w Polsce i posiadać wpis na listę KRAZ (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Krok 2 / Zezwolenie Federalnej Agencji Pracy w Niemczech

Polska agencja pracy tymczasowej posiadająca wpis na listę agencji pracy tymczasowej w Polsce powinna uzyskać zezwolenie Federalnej Agencji Pracy Bundesagentur fuer Arbeit (Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung) wydane w oparciu o niemiecką ustawę Arbeitnehmeruberlassungsgesetz z dnia 3 lutego 1995r.). Zezwolenie jest udzielane na okres jednego roku, a jego uzyskanie wymaga złożenia obszernej dokumentacji, w tym wzorów umów stosowanych z pracodawcą użytkownikiem oraz z pracownikiem tymczasowym, zaświadczeń o niekaralności zarządu, zaświadczeń z ZUS i US.

Krok 3 / A1 dla pracowników tymczasowych, czyli składki zostają w Polsce

Jeżeli pracodawca zdecydował się na przejście dwóch kroków powyżej, tj. jest wpisany na listę KRAZ i zdecydował się na złożenie wniosku do niemieckiej instytucji o zezwolenie, należy rozważyć kwestię ubezpieczenia społecznego pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech i ewentualnie skorzystać z możliwości uzyskiwania zaświadczeń A1 dla pracowników tymczasowych (w oparciu o art. 12 lub 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2014 r. nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego). Uzyskanie zaświadczenia A1 dla pracowników będzie skutkować tym, że pracownicy mimo wykonywania pracy w Niemczech, będą podlegać pod polski system ubezpieczenia społecznego.

Krok 4 / Podatki w Niemczech choć składki w Polsce

Nie bez znaczenia jest także kwestia podatkowa. Należy bowiem z uwagą rozważyć kwestię opodatkowania pracowników tymczasowych oraz stosowania zasady określonej w art. 15 ust. 3 umowy z dnia 14 maja 2003 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, z której wynika zasada opodatkowania pracowników w Niemczech, jeżeli m.in. pracodawca nie ponosi odpowiedzialności lub ryzyka za skutki pracy wykonanej przez pracownika na terytorium Niemiec. W przeciwieństwie do ogólnych zasad opodatkowania pracowników delegowanych, klauzula 183 dni nie znajduje w niniejszym przypadku zastosowania.

Krok 5 / Niemieckie warunki zatrudnienia już od pierwszego dnia pracy

Już na etapie ofertowania pracy pracowników tymczasowych, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zasady zatrudnienia będą obowiązywać, tj. jaka jest stawka godzinowa, jakie są zasady wypłaty dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, ile wynosi urlop u danego pracodawcy użytkownika. Polski pracodawca powinien stosować niemieckie warunki zatrudnienia pracownika już od pierwszego dnia pracy w Niemczech z uwagi na obowiązującą pracowników tymczasowych w Niemczech zasadę równouprawnienia (Grundsatz der Gleichstellung) lub ewentualnie odstąpić od stosowania tej zasady w pierwszych 9 miesiącach zatrudnienia na zasadach określonych w § 8 ust. 4 AUG, z czego krajowi przedsiębiorcy także korzystają.

Pięć kroków do agencji pracy tymczasowej w Niemczech pokazuje w sposób syntetyczny podstawowe kwestie, które należy uwzględnić podejmując decyzję o rozwinięciu biznesu pracy tymczasowej w Niemczech. Z naszego doświadczenia wynika, iż mimo obecnej trudnej sytuacji na rynkach europejskich, rynek pracy tymczasowej w Niemczech jest nadal ciekawym rynkiem dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje skrzydła poza terytorium Polski. Niemieckie urzędy wydają zezwolenia dla polskich firm, a przy dobrym prowadzeniu agencji i przestrzeganiu zasad prawa niemieckiego w zakresie prowadzenia agencji pracy tymczasowej, można bez większego problemu po roku prowadzania agencji, uzyskać kolejny certyfikat.

Zachęcamy więc do otwarcia się na rynek niemiecki, który wbrew obawom i być może panującym przekonaniom, jest rynkiem przyjaznym dla polskich przedsiębiorców. Jest tu mowa także o niemieckich urzędach. Przekonaliśmy się o tym obsługując już od wielu lat firmy w polsko – niemieckim obrocie gospodarczym.

Oczywistym jest jednak, że diabeł tkwi w szczegółach i uzyskanie wsparcia prawnego w przejściu wspomnianego procesu będzie w zasadzie dla większości firm koniecznością.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu