Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Delegowanie pracowników w 2024 roku. Pytania i odpowiedzi

Czy w przepisach prawa są jakieś ograniczenia w zakresie czasu trwania delegowania?

Katarzyna Styrna – Bartman: Delegowanie pracowników powinno być z zasady tymczasowe, ale przepisy prawa europejskiego (Dyrektywa 96/71) nie wskazują, jak długo może delegowanie trwać faktycznie. Teoretycznie więc może ono trwać nawet kilka lat, przy czym pracowników dzieli się na delegowanych długoterminowo i krótkoterminowo. Pracownik delegowany krótkoterminowo to pracownik delegowany na okres do 12 miesięcy, zaś powyżej 12 miesięcy to pracownik delegowany długoterminowo. Różnica dotyczy warunków zatrudnienia, które w danym przypadku należy zagwarantować pracownikom. Pracownik delegowany do 12 miesięcy powinien mieć zapewnione podstawowe warunki zatrudnienia na zasadzie równości jak na przykład pracownik w państwie oddelegowania. Dotyczy to  m.in. wynagrodzenia, czasu pracy, urlopu, nadgodzin, bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik delegowany długoterminowo korzysta z całej ochrony prawa państwa przyjmującego w zakresie prawa pracy, za wyjątkiem przepisów regulujących nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę i przepisów dotyczących programów emerytalnych.

Czy pracownikom delegowanym należy zwracać koszty wyżywienia, noclegu, transportu?

Katarzyna Styrna – Bartman: W przypadku pracowników delegowanych, prawo europejskie przewiduje obowiązek zwrotu kosztów wyżywienia, noclegu i transportu, czyli kosztów związanych z delegowaniem. Zasada ta nie jest wyrażona wprost w przepisach Dyrektywy 96/71, ale jest wyprowadzana z ogólnych zasad dotyczących delegowania, potwierdzona przez Komisję Europejską. Zasady zwrotu kosztów ocenia się z perspektywy prawa tego państwo, które ma zastosowanie do danego stosunku pracy. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej problematycznych kwestii stosowania prawa w procesie delegowania, czyli określenie zasad zwrotu kosztów. Należy mieć bowiem na uwadze, że zasady zwrotu kosztów określa się z perspektywy prawa tego państwa, które ma zastosowanie do danej umowy (np. prawa polskiego), ale już spełnienie tego obowiązku może być weryfikowane przez instytucje państwa przyjmującego.

Czy klauzula 183 dni określa maksymalny czas delegowania?

Katarzyna Styrna – Bartman: Tak zwana klauzula 183 dni odnosi się wyłącznie do kwestii podatkowych i kwestia ta jest uregulowana w każdej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy państwami. Warto przy tym mieć na uwadze, że kwestia różnicy pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia nie ma tutaj większego znaczenia, gdyż z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, podlegają pod klauzulę 183 dni (choć można spotkać także inne interpretacje podatkowe, zgodnie z którymi osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia są traktowane jako tzw. wolne zawody). Zasadniczo nie ma większej różnicy w delegowaniu na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.

W razie zainteresowania powyższą tematyką, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią lub udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Kancelarię.

Więcej informacji na temat aktualnych szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia”.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny. Wszystkie prawa zastrzeżone.

O nas

Kancelaria Prawna BLU z Wrocławia od wielu lat wspiera krajowych przedsiębiorców w procesie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Stworzyliśmy zespół polskich i niemieckich radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, który skutecznie wspiera naszych Klientów w zagadnieniach prawnych i podatkowych, które powstają w związku z delegowaniem i działalnością za granicą, w szczególności w Niemczech. W naszej codziennej pracy opieramy się przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i praktycznym wykorzystaniu instytucji prawa delegowania, niemieckiego prawa podatkowego, procedurach kontrolnych krajowych i zagranicznych. Wspieramy naszych Klientów w opiniowaniu umów z niemieckimi kontrahentami, pomagamy w sporach przedsądowych i sądowych w Niemczech oraz doradzamy w postępowaniach kontrolnych Zollamt, czy Finanzamt.

Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@blulegal.com

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu