Tagi: płaca minimalna w Niemczech

Delegacja a oddelegowanie. Uprawnienia, podstawa wymiaru składek, zwolnienia z PIT. Konsekwencje wadliwej kwalifikacji wyjazdu pracownika za granicę.

Kierując pracownika do wykonywania pracy za granicą warto w pierwszej kolejności określić, czy pracownik będzie przebywał w podróży służbowej, czy też jego wyjazd będzie oddelegowaniem związanym ze zmianą miejsca wykonywania pracy. Prawidłowa kwalifikacja wyjazdu...

Płaca minimalna w Niemczech

Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech miało nie tylko odciążyć niemiecki system świadczeń socjalnych, ale także przywrócić zdrową konkurencję wśród firm działających na niemieckim rynku. Płaca minimalna obowiązuje w 22 krajach Unii Europejskiej. Wyjątkiem są...

Składki ZUS przedsiębiorcy za granicą

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce może oddelegować się do prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech? Taką możliwość gwarantuje prawo europejskie regulujące koordynację przepisów zabezpieczenia społecznego na poziomie europejskim. Zasady dotyczące oddelegowania pracowników mają...

Niemieckie prawo pracy dla pracodawcy

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w Niemczech powinni poznać zasady także niemieckiego prawa pracy. Niemieckie prawo wymusza bowiem w określonych sytuacjach swoje zastosowanie. Nieznajomość prawa szkodzi. O tym wiedzą wszyscy. Nieznajomość prawa naszego zachodniego sąsiada, zwłaszcza...

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ma wątpliwości…

Polscy pracodawcy nie są pewni jak należy prawidłowo stosować niemiecką ustawę o płacy minimalnej. Tej pewności nie ma również niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny. Niedawno Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech rozpatrywał skargę konstytucyjną wniesioną przez...