Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Delegowanie pracowników a praca w sobotę w Niemczech

Krajowi pracodawcy delegujący pracowników do Niemiec mają często problem z określeniem, jakie zasady prawa niemieckiego w zakresie czasu pracy ich obowiązują i jak należy ten czas pracy rozliczać. Sprawy nie ułatwia fakt, że zasady krajowego i niemieckiego prawa odnośnie czasu pracy wykazują częstokroć zasadnicze różnice.

Dzisiejszy wpis poświęcimy pracy w sobotę, którą wykonują krajowi pracownicy w Niemczech.

Co do zasady praca w sobotę w Niemczech jest dozwolona, gdyż niemiecka ustawa o czasie pracy Arbeitszeitgesetz przewiduje 6 – dniowy tydzień pracy, a sobotę traktuje jako normalny dzień roboczy.

W niemieckim prawie pracodawcy przysługuje tak zwane Direktionsrecht, co oznacza, że pracodawca może wyznaczyć treść, miejsce i czas wykonywania pracy zgodnie ze swoim uznaniem.

Pracodawca może zatem zażądać, aby pracodawca wykonywał pracę także w sobotę, jeżeli uzna, że jest to potrzebne. Wyjątek od tej zasady dotyczy jednak sytuacji, w której umowa o pracę wprost wskazuje, że praca ma być wykonywana od poniedziałku do piątku.

W takiej sytuacji wymagana jest zgoda pracownika na wykonywanie pracy w sobotę.  

Podobnie, jeżeli przykładowo w umowie o pracę strony postanowiły, że pracownik będzie wykonywać pracę w wymiarze np. 40 godzin, i standardowo pracownik pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, wówczas zażądanie pracy w sobotę, czyli w tym przypadku w nadgodzinach, może mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, nieprzewidzianych przez pracodawcę lub też może dotyczyć np. pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.  

W standardowych okolicznościach jednak pracownik może odmówić świadczenia pracy ponad godziny umówione w umowie. W takim przypadku wspomniany § 106 Gewerbeordnung nie znajduje bowiem zastosowania. Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykonywania pracy w godzinach ponad te, które zostały umówione.

Jeżeli więc pracodawca zakłada, że pracownik będzie wykonywać pracę na terytorium Niemiec także w sobotę, wówczas powinien zatroszczyć się o odpowiednie uregulowanie tej kwestii w umowie z pracownikiem (lub w aneksie wyjazdowym).

Odrębną kwestię stanowi natomiast rozliczenie pracy w sobotę na terytorium Polski.

W standardowej konstelacji pracownik (jeżeli mówimy o pracownikach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) zawiera z pracodawcą umowę o pracę oraz aneks wyjazdowy. W takich przypadkach zazwyczaj to prawo polskie ma zastosowanie do umowy o pracę, oczywiście z wyjątkiem przepisów bezwzględnie obowiązujących prawa niemieckiego dotyczących każdego pracownika delegowanego.

Polskie prawo nie przewiduje 6 – dniowego tygodnia pracy.

Wobec powyższego na terytorium Polski może powstać obowiązek zapłaty dodatku do nadgodzin z tytułu przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy.

Warto więc o tym pamiętać nie tylko przy okazji sporządzenia umowy o pracę z pracownikiem (i jego aneksu wyjazdowego), ale również w procesie ofertowania usług dla niemieckiego kontrahenta, które miałyby być choćby częściowo wykonywane w sobotę.

W razie zainteresowania powyższą tematyką, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią lub udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Kancelarię.

Więcej informacji na temat aktualnych szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia”.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny. Wszystkie prawa zastrzeżone.

O nas

Kancelaria Prawna BLU z Wrocławia od wielu lat wspiera krajowych przedsiębiorców w procesie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Stworzyliśmy zespół polskich i niemieckich radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, który skutecznie wspiera naszych Klientów w zagadnieniach prawnych i podatkowych, które powstają w związku z delegowaniem i działalnością za granicą, w szczególności w Niemczech. W naszej codziennej pracy opieramy się przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i praktycznym wykorzystaniu instytucji prawa delegowania, niemieckiego prawa podatkowego, procedurach kontrolnych krajowych i zagranicznych. Wspieramy naszych Klientów w opiniowaniu umów z niemieckimi kontrahentami, pomagamy w sporach przedsądowych i sądowych w Niemczech oraz doradzamy w postępowaniach kontrolnych Zollamt, czy Finanzamt.

Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@blulegal.com

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu