Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Samodzielny oddział czy niesamodzielna fila? O zakładzie w Niemczech...

W dzisiejszym wpisie przedstawiam krótkie, choć przydatne streszczenie form prawnych  i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Niemiec dla tych przedsiębiorców, którzy postanowili na terytorium Niemiec utworzyć swój zakład. Konieczność taka może powstać z różnych względów, w tym z przyczyn podatkowych, kadrowych, czy też prawnych, a poniżej zestawienie najważniejszych przykładów, które warto uwzględnić:

 • Spółka córka na terytorium Niemiec z własną osobowością prawną (Tochtergesellschaft),
 • Samodzielny oddział (selbständige Niederlassung),
 • Niesamodzielna filia (unselbstständige Zweigstelle)

Spółka córka (Tochtergesellschaft)

Spółka córka jest prawnie samodzielnym przedsiębiorstwem, które zostaje założone przez spółkę matkę. Spółka ta bilansuje się samodzielnie, a założenie spółki córki podlega prawu spółek handlowych tego państwa, na terytorium którego spółka zostaje założona. Założenie spółki córki wymaga zgłoszenia we właściwym urzędzie gminy na terytorium Niemiec.

Wśród dokumentów, które należy zgłosić, należy uwzględnić m.in.:

 • formularz zgłoszenia,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców spółki matki wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • wymagane zezwolenia (np. karta rzemieślnicza),

Niezależnie od zgłoszenia działalności gospodarczej, spółka córka musi być zgłoszona w rejestrze handlowym właściwym miejscowo dla siedziby spółki. Przedsiębiorcy z Polski niejednokrotnie decydują się na prowadzenie działalności w Niemczech w formie spółki cywilnej (GbR).

Samodzielny Oddział (selbstständige Zweigniederlassung)

Pod względem prawnym oddział jest częścią głównego przedsiębiorstwa i tylko w określonej części jest samodzielny. Oddział ma służyć celom przedsiębiorstwa, a odpowiedzialność za prawa i obowiązki związane z oddziałem ponosi przedsiębiorstwo. Działalność oddziału musi pozostawać w związku z działalnością zakładu głównego przedsiębiorstwa. Oddział posiada samodzielność rzeczową i osobową, przy czym samodzielność rzeczowa oznacza, że oddział posiada zdolność do samodzielnego funkcjonowania nawet w sytuacji, gdyby zakład główny przestał funkcjonować. Pod względem osobowym oddział powinien posiadać kierownika z uprawnieniem do reprezentacji lub prokurą oddziałową.

Utworzenie oddziału wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego we właściwym sądzie rejonowym na terytorium Niemiec. Niezależnie od dokumentów zgłoszeniowych, polski przedsiębiorca zamierzający założyć oddział na terytorium Niemiec powinien zatroszczyć się o takie dokumenty z Polski takie jak: odpis z rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki, potwierdzona notarialnie  i przetłumaczona przysięgle umowa spółki, czy też zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli wymagane, np. karta rzemieślnicza).

Niesamodzielna filia (unselbstständige Zweigstelle)

Niesamodzielna filia jest w pełni zależna od zakładu głównego przedsiębiorstwa, co oznacza, że nie posiada samodzielności organizacyjnej ani osobowej. Rachunki są wystawiane w imieniu zakładu głównego. Utworzenie niesamodzielnej filii nie wymaga wpisu do rejestru handlowego, lecz wystarczające jest samo zgłoszenie działalności gospodarczej.

Podejmując decyzję o utworzeniu na terytorium Niemiec zakładu w określonej formie prawnej, warto uwzględnić również aspekty podatkowe oraz księgowe. Z pomocą naszej partnerskiej kancelarii prawnopodatkowej w Niemczech wprowadzamy firmy na rynek niemiecki, wybierając dla nich najwłaściwszą formę prowadzenia działalności gospodarczej.

dr Katarzyna Styrna - Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu