Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Bezpieczne delegowanie do Niemiec w świetle aktualnego stanu prawnego

Wyciąg z artykułu "Pozorny kontrakt z niemieckim kontrahentem bez ochrony",

Dziennik Gazeta Prawna, 03.02.2017r.

"Autor: dr Katarzyna Styrna-Bartman, LL.M., radca prawny, doktor nauk prawnych Uniwersytetu w Ratyzbonie, partner w Kancelarii Prawnej BLU Radcowie Prawni z Wrocławia, autorka bloga www.bartmanlegalupdates.com

Praca tymczasowa i delegowanie do Niemiec w pigułce

 O czym muszą pamiętać agencje pracy tymczasowej z uwagi na specyfikę branży…

 • nie można prowadzić działalności w zakresie pracy tymczasowej przed uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia odpowiedniej agencji pracy w Niemczech;
 • nie jest dopuszczalne przekazywanie pracowników w celu wykonywania przez nich pracy tymczasowej w działalności budowlanej (Baugewerbe). W celu określenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorstwem budowlanym, należy posiłkować się definicjami z par. 101 ust. 2 SGB III w związku z par. 1 rozporządzenia Baubetriebe – Verordnung. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której obydwa przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami budowlanymi. W takim przypadku obowiązują dodatkowe wymogi, których spełnienie warunkuje możliwość uzyskania zezwolenia;
 • opłata za opracowanie wniosku w związku z udzieleniem zezwolenia wynosi odpowiednio: 1000 euro w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na czas określony oraz 2500 euro za udzielenie zezwolenia na czas nieoznaczony, przy czym to drugie może być udzielone tylko takiemu przedsiębiorcy, który przez co najmniej trzy następujące po sobie lata prowadzi legalnie działalność w tym zakresie (za zezwoleniem). Instytucją odpowiedzialną za udzielania zezwoleń firmom z Polski jest Agencja Pracy w Düsseldorfie.

 … a o czym w kontekście delegowania pracowników

 •  konieczne jest uzyskanie zaświadczenia A1 określającego ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, które ma zastosowanie do osoby delegowanej (zgodnie z rozporządzeniami UE nr 883/04 oraz 987/09 dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Należy pamiętać, że okazanie zaświadczenia A1 jest zazwyczaj podstawowym dokumentem, o który jest proszony przedsiębiorca podczas kontroli FKS na terytorium Niemiec;
 • należy uzyskać EKUZ, czyli europejska kartę ubezpieczenia zdrowotnego, dla pracownika,
 • część pracodawców ma obowiązek dokonania zgłoszeń pracowników delegowanych za pośrednictwem portalu meldeportal-mindestlohn.de. Kryterium decydującym o konieczności dokonania zgłoszeń jest wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności w branżach określonych w niemieckiej ustawie o płacy minimalnej (MiLoG) oraz ustawie o delegowaniu pracowników (AEntG),
 • należy stosować obowiązujące w Niemczech stawki płacy minimalnej oraz warunki pracy dla pracowników delegowanych na terytorium Niemiec,
 • przy rozliczaniu płacy minimalnej konieczne jest uwzględnienie reguł prawa niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zaliczania diet na poczet płacy minimalnej,
 • wymagane jest stosowanie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy obowiązujących w Niemczech,
 • należy stosować układy zbiorowe uznane przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej za powszechnie obowiązujące (np. w branży budowlanej),
 • trzeba określić, czy na terytorium Niemiec konieczna jest rejestracja przedsiębiorcy dla celów podatku VAT,
 • należy sprawdzić, czy na terytorium Niemiec może powstać obowiązek podatkowy dla pracowników, jak i dla spółki (Ertragssteuer),
 • konieczne jest sprawdzenie, czy na terytorium Niemiec powstanie obowiązek zapłaty podatku budowlanego,
 • w razie prowadzenia działalności budowlanej – należy ustalić, czy po stronie przedsiębiorcy nie powstanie obowiązek zapłaty składki w Soka – Bau,
 • w razie dostawy materiałów na terytorium Niemiec – wymagane jest sprawdzenie, czy odpowiadają one niemieckim normom w tym zakresie."

 

Dziennik Gazeta Prawna, 03.02.2017r.

W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji artykułu zapraszam do elektronicznego wydania Dziennika Gazety Prawnej.

dr Katarzyna Styrna – Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu