Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Zezwolenie pracy tymczasowej z zastrzeżeniem cofnięcia i z zastrzeżeniem warunku

Pracodawcy delegujący pracowników w pracy tymczasowej i starający się o uzyskanie zezwolenia na kolejny okres, otrzymują częstokroć pisma z agencji, w których agencja udziela zezwolenia z tzw. zastrzeżeniem jego cofnięcia lub z zastrzeżeniem warunku. Co to oznacza dla pracodawcy? O tym w dzisiejszym wpisie.

Zezwolenie z zastrzeżeniem cofnięcia / Erlaubnis unter dem Vorbehalt des Widerrufs

Zezwolenie z zastrzeżeniem cofnięcia (niem. Erlaubniserteilung unter dem Vorbehalt des Widerrufs) może zostać udzielone przez Agencję Pracy w Düsseldorfie w indywidualnych przypadkach, jeżeli przy okazji wniosku pracodawcy o udzielenie kolejnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pracy tymczasowej opracowanie dokumentów przez agencję wymaga większego nakładu pracy, lub też wnioskodawca nie mógł przedłożyć dokumentów z przyczyn od niego niezależnych. Są to więc sytuacje, w których zazwyczaj na skutek znacznej ilości dokumentacji podlegających weryfikacji w ramach audytu lub też na skutek niekompletności przedłożonych dokumentów (zazwyczaj są to braki w tłumaczeniach), terminowe rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia kolejnego zezwolenia nie jest możliwe. Zezwolenie z zastrzeżeniem cofnięcia jest jednak udzielane w sytuacjach, w których zachodzi znaczne prawdopodobieństwo, że ostateczna weryfikacja dokumentów nie doprowadzi do odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia.

Podsumowując, zezwolenie z zastrzeżeniem cofnięcia jest co do zasady wydawane w sytuacjach, w których cofnięcie zezwolenia byłoby bardzo mało prawdopodobne w oparciu o już posiadaną dokumentację, ale wymagane jest jej uzupełnienie.

Zezwolenie z zastrzeżeniem warunku / Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung unter Bedingungen mit Auflagen verbunden

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zezwolenia z zastrzeżeniem warunku. Takie zezwolenie oznacza, iż agencja ma merytoryczne zastrzeżenia do działania pracodawcy, choć nie są one jeszcze na tyle poważne, aby odmówić lub też cofnąć zezwolenie.

Zgodnie z § 2 ust. 2 zd. 1 AÜG zezwolenie na pracę tymczasową może zostać udzielone z zastrzeżeniem warunków i w powiązaniu z wymogami w celu zapewnienia, że nie wystąpią okoliczności, które uzasadniałyby odmowę udzielenia zezwolenia zgodnie z § 3 AÜG.

Warunki wskazane w zezwoleniu nakładają na adresata obowiązek wykonania, tolerowania lub powstrzymania się od określonego działania. Warunki są prawnie niezależne od udzielenia zezwolenia, jednak nieprzestrzeganie warunków może uprawniać agencję w Düsseldorfie do cofnięcia zezwolenia (art. 5 ust. 1 pkt 2), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Za niewykonanie warunku określonego w zezwoleniu można także nałożyć karę za wykroczenie administracyjne (§ 16 ust. 1 nr 3 i ust. 2).

Warunki mogą być nakładane między innymi w związki z organizacją działalności agencji pracy tymczasowej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Włączenie, zmiana lub dodanie warunków jest również dopuszczalne po udzieleniu zezwolenia (S 2 ust. 2 zdanie 2 AÜG). Warunek obowiązuje do momentu jego spełnienia. W przeciwnym razie pozostaje on w mocy do momentu jego wyraźnego odwołania lub do końca terminu.

W razie zainteresowania powyższą tematyką, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią lub udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Kancelarię.

Więcej informacji na temat aktualnych szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia”.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny. Wszystkie prawa zastrzeżone.

O nas

Kancelaria Prawna BLU z Wrocławia od wielu lat wspiera krajowych przedsiębiorców w procesie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Stworzyliśmy zespół polskich i niemieckich radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, który skutecznie wspiera naszych Klientów w zagadnieniach prawnych i podatkowych, które powstają w związku z delegowaniem i działalnością za granicą, w szczególności w Niemczech. W naszej codziennej pracy opieramy się przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i praktycznym wykorzystaniu instytucji prawa delegowania, niemieckiego prawa podatkowego, procedurach kontrolnych krajowych i zagranicznych. Wspieramy naszych Klientów w opiniowaniu umów z niemieckimi kontrahentami, pomagamy w sporach przedsądowych i sądowych w Niemczech oraz doradzamy w postępowaniach kontrolnych Zollamt, czy Finanzamt.

Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@blulegal.com

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu