Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
| Aktualności

Niemiecka płaca minimalna w delegacji

Pracodawca wysyłający pracownika w podróż służbową do Niemiec powinien ustalić, czy niemiecka płaca minimalna obowiązuje także w delegacji. Wszystko wskazuje na to, że na chwilę obecną nie ma odstępstw od tej zasady dla podróży służbowej. 

Zaczynając od początku, § 20 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) stanowi, że pracownik zatrudniony w kraju (Niemcy) ma roszczenie o płacę minimalną w kwocie 8,50 euro za godzinę pracy. Od tego jak będzie rozumiane sformułowanie „pracownik zatrudniony w kraju“ zależy odpowiedź na zadane pytanie. Na trudności związane z interpretacją powyższego sformułowania wskazał niedawno Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech, który rozpatrywał skargę konstytucyjną wniesioną przez przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej z Austrii, Polski i Węgier. Skarga dotyczyła regulacji § 16, § 17 ust. 2 oraz § 20 ustawy o płacy minimalnej. W uzasadnieniu swojego postanowienia z dnia 25 czerwca 2015r. (sprawa 1 BvR 555/15) Federalny Trybunał Konstytucyjny podzielił wątpliwości także polskich pracodawców, jak należy rozumieć prawidłowo pojęcie „zatrudnienia w kraju“, które odnosi się również do podróży służbowej. Wyjaśnieniem niniejszej kwestii mają zająć się niemieckie sądy krajowe.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że dopóki w Niemczech nie wykształci się praktyka orzecznicza, dopóty nie będziemy mieli pewności, czy wysyłając pracownika w podróż służbową do Niemiec należy mu się płaca minimalna. Na dzień dzisiejszy przepis jest sformułowany w sposób, którego wykładnia gramatyczna uzasadnia obowiązek zapłaty płacy minimalnej nawet przy krótkotrwałym wykonywaniu pracy w Niemczech, a więc także dla pracownika w podróży służbowej. Nie ma podstaw do zawężającej interpretacji przepisów. Zastanawiam się jednak, na ile niemiecka administracja celna będzie w stanie kontrolować zagranicznych pracodawców i tysiące pracowników, którzy przyjeżdzają na parę dni do Niemiec.

Jednak nie można wykluczyć sytuacji, w której polski sąd musiałby orzekać o stosowaniu niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, gdyby polski pracownik postanowił pozwać swojego polskiego pracodawcę o zapłatę płacy minimalnej za pobyt w podróży służbowej w Niemczech. Czy jest możliwie? Jak najbardziej. Więcej o tym napiszę w kolejnym wpisie: "Polski pracodawca pozwany przez polskim sądem o niemiecką płacę minimalną".

© dr Katarzyna Styrna – Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przydatne linki

Niemiecka stawa o płacy minimalnej - Mindestlohngesetz 

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Niemcy), sygn. 1 BvR 555/15

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu