Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Dieta jako składnik płacy minimalnej w Niemczech?

Czy dieta wypłacana w wysokości i na zasadach określonych w polskim prawie (konkretnie chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej) może być zaliczona na poczet płacy minimalnej w Niemczech? Ostatnio na stronie niemieckiego urzędu celnego zoll.de pojawiły się interpretacje, które mogą być ciekawe dla krajowych pracodawców.

Od 1 stycznia 2015r., tj. od pierwszego dnia obowiązywania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej - Mindestlohngesetz nie ustają wątpliwości i rozterki dotyczące tego, jak w zasadzie ustawę tę należy stosować. Jedno z tych pytań dotyczy kwestii, czy wypłacając dietę pracownikowi wyjeżdżającemu w delegację do Niemiec w wysokości 49 euro za dzień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, można tę kwotę zaliczyć na poczet płacy minimalnej. Jeszcze do niedawna interpretacje w tym względzie prezentowane na stronach niemieckiego urzędu celnego (przyp. urzędu kontrolującego przestrzeganie ustawy o płacy minimalnej MiLoG przez przedsiębiorców) były jednoznacznie negatywne dla zagranicznych pracodawców. Co do zasady zwrot jakochkolwiek wydatków i kosztów związanych z wyjazdem w delegację do Niemiec nie mógł być zaliczony na poczet płacy minimalnej.

Parę dni temu urząd celny w Niemczech napisał:

Ist aufgrund der rechtlichen Grundlage für das Tagegeld (z. B. eine gesetzliche Regelung im Herkunftsland) klar, wie sich das Tagegeld zusammensetzt, bzw. welche Teile des Tagegeldes der Aufwendungserstattung dienen und welche Anteile darüber hinaus allein wegen der Auslandstätigkeit gezahlt werden, so ist diese Aufteilung zugrunde zu legen. Die Anteile, die danach auf Erstattung tatsächlicher Aufwendungen infolge der Auslandstätigkeit entfallen, sind vom Tagegeld abzuziehen. Nur der verbleibende Teil kann auf den Mindestlohnanspruch angerechnet werden.

Jeżeli zatem w państwie członkowskim obowiązuje prawo, z którego wynika obowiązek zapłaty diety i z prawa tego wynika jasno, z jakich składników składa się niniejsza kwota, tj. które składniki służą pokryciu wydatków, a które są wypłacane niezależnie od wydatków ze względu na samą okoliczność wykonywania pracy za granicą, wówczas należy przyjąć ten podział jako podstawę ustalenia, którą część tej kwoty można zaliczyć na poczet płacy minimalnej, a którą nię. W ocenie niemieckiego urzędu celnego tylko ta kwota, która pozostanie po odjęciu kwot potrzebnych na wydatki, może zostać zaliczona na poczet płacy minimalnej.

Taka interpretacja przepisów pozostawałaby w zgodzie z regulacjami europejskimi. Zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996r.:

dodatki właściwe delegowaniu należy uważać za część płacy minimalnej, o ile nie są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

W ostatecznym rozrachunku można mówić o sporych oszczędnościach... Jak to jednak w prawie, diabeł tkwi w szczegółach...

dr Katarzyna Styrna - Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przydatne linki

Link do strony Zoll.de, na której znajdują się wyjaśnienia

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu