Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
| Aktualności

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ma wątpliwości...

Polscy pracodawcy nie są pewni jak należy prawidłowo stosować niemiecką ustawę o płacy minimalnej. Tej pewności nie ma również niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Niedawno Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech rozpatrywał skargę konstytucyjną wniesioną przez przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej z Austrii, Polski i Węgier, którzy świadczą usługi także na terytorium Niemiec. Skarga dotyczyła regulacji § 16, § 17 ust. 2 oraz § 20 ustawy o płacy minimalnej. Nie została ona jednak przyjęta do rozpoznania ze względów formalnych. W uzasadnieniu swojego postanowienia z dnia 25 czerwca 2015r. (sygn. akt 1 BvR 555/15) Federalny Trybunał Konstytucyjny zwrócił jednak uwagę na zagadnienie istotne z punktu widzenia każdego polskiego przedsiębiorcy kierującego swoich pracowników do pracy w Niemczech. Trybunał podzielił wątpliwości polskich pracodawców, jak należy rozumieć prawidłowo pojęcie „zatrudnienia w kraju“, którym posługuje się ustawa o płacy minimalnej. W uzasadnieniu postanowienia (strona 4) Federalny Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż „ wymaga interpretacji, co należy rozumieć pod pojęciem pracownika zatrudnionego w kraju zgodnie z § 20 ustawy o płacy minimalnej“. W ocenie Trybunału dotychczas nie jest jasne, jak należy rozumieć pojęcie „zatrudnienie w kraju (tj. w Niemczech)“:

 • czy należy odnieść się do pojęcia zatrudnienia przyjętego w niemieckim prawie ubezpieczeń społecznych i w odniesieniu do kosztów życia w Niemczech,
 • czy też wyjątkowo każda, nawet krótka czynność na terytorium Niemiec jest już zatrudnieniem w Niemczech,
 • czy też może jakiś określony czas wykonywania czynności na terytorium świadczy o zatrudnieniu na terytorium Niemiec.

W ocenie Trybunału otwarte pozostaje pytanie, czy faktycznie krótkotrwałe wykonywanie pracy na terytorium Niemiec (np. podróż służbowa, tranzyt przez Niemcy) musi być związane z obowiązkiem stosowania ustawy o płacy minimalnej. Kto ma zatem znaleźć odpowiedź na niniejsze pytanie? W ocenie Trybunału to właśnie sądy niemieckie, które będą rozpoznawać sprawy w oparciu o ustawę o płacy minimalnej mogą „wpłynąć na ocenę ustawy o płacy minimalnej“ z punktu widzenia niemieckiego prawa konstytucyjnego, jak i prawa europejskiego. Trybunał podkreślił, że sądy niemieckie mają możliwość i powinny oceniać normy ustawy o płacy minimalnej pod kątem jej zgodności z niemiecką Konstytucją.  Z drugiej zaś strony sądy w Niemczech mają możliwość wyjaśnienia zgodności ustawy o płacy minimalnej z prawem unijnym ramach zapytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu prejudycjalnym zgodnie z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

© dr Katarzyna Styrna – Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przydatne linki

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG)

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech w sprawie o sygn. akt 1 BvR 555/15

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu