Płaca minimalna w Niemczech. Przepisy przejściowe w ustawie o płacy minimalnej

Płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,50 euro. W niektórych branżach jeszcze przez 1,5 roku będą obowiązywać niższe stawki. Dotyczy to między innymi branży rolnej, leśnej, czy tekstylnej.

Płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,50 euro, przy czym jej wysokość będzie stopniowo dopasowywana najpierw w terminie do 1 stycznia 2017 roku, a następnie odpowiednio co dwa lata. W 2016 roku specjalna komisja, w skład której wchodzą związki zawodowe i pracodawcy będzie badać, czy istnieje konieczność zwiększenia kwoty płacy minimalnej w Niemczech z uwzględnieniem wspomnianych już funkcji płacy minimalnej, tj. ochrony socjalnej pracowników i zapewnienia uczciwej konkurencji.

Writing pad with money and the german words hourly wage

Mimo iż płaca minimalna w wysokości 8,50 euro obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. to od zasady niniejszej obowiązują pewne wyjątki. W celu umożliwienia przedsiębiorcom działającym w określonych branżach stopniowego wprowadzania płacy minimalnej, do dnia 31 grudnia 2016r. dozwolone są wynagrodzenia w kwocie niższej niż 8,50 euro. Tytułem przykładu można wskazać na branżę tekstylną, rolną, leśną, fryzjerską, dla których obowiązują układy zbiorowe przewidujące niższe stawki minimalne niż ustawa o płacy minimalnej. Począwszy jednak od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna w wysokości co najmniej 8,50 euro będzie obowiązywać bez względu na odmienne postanowienia układów zbiorowych przewidujących niższe stawki jak to ma miejsce jeszcze w chwili obecnej.

© dr Katarzyna Styrna – Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Udostępnij

Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas >

lub skontaktuj się z nami tradycyjnie >


Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.