Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
| Aktualności

Delegowanie pracowników do Niemiec - 2018 / Oferta doradztwa prawnopodatkowego

Kancelaria Prawna BLU Radcowie Prawni z Wrocławia jest doświadczoną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców realizujących kontrakty w Niemczech i delegujących pracowników do Niemiec. Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych doradztwem prawnopodatkowym obejmującym wszystkie obszary prawne delegowania w zakresie prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego. Nasz zespół tworzą radcowie prawni, doradcy podatkowi i księgowi z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze międzynarodowych klientów korporacyjnych oraz krajowych przedsiębiorców. Współpracujemy z partnerską kancelarią prawnopodatkową w Niemczech, która wspiera działalność naszych Klientów na terytorium Niemiec. Doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu wszystkich prawnych, podatkowych oraz księgowowych zagadnień w związku z działalnością i kontraktami realizowanymi na terytorium Niemiec oraz delegowaniem pracowników. Doradzamy dla firm z wszystkich branż gospodarki.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Doradztwo prawne / Zasady delegowania pracowników do Niemiec / Rozliczenia prawnopodatkowe pracowników / zleceniobiorców delegowanych do Niemiec

 • formy delegowania pracowników / zleceniobiorców do Niemiec z uwzględnieniem regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę (stosowanie polskiego i niemieckiego prawa pracy dla pracowników delegowanych);
 • dostosowanie form i zasad oddelegowania do charakteru działalności pracodawcy;
 • przygotowanie dokumentacji do prawidłowego rozliczenia delegowania z art 13 rozporządzenia nr 883/2004 / wskazanie zalet i ryzyk związanych z tą formą oddelegowania;
 • wskazanie wytycznych dla prawidłowego delegowania z art. 12 rozporządzenia nr 883/2004 / wskazanie zalet i ryzyk związanych z tą formą delegowania;
 • doradztwo prawne w zakresie ustalania harmonogramów czasu pracy pracowników delegowanych z uwzględnieniem praktyki kontrolnej ZUS i PIP;
 • rozliczenia ZUS pracowników oddlegowanych / podróż służbowa a oddelegowanie / podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych / rozliczenia podatkowe pracowników, zleceniobiorców delegowanych z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami;
 • rozliczenia podatku dochodowego pracowników / zleceniobiorców w Polsce oraz w Niemczech z uwzględnieniem prawa niemieckiego oraz zasad opodatkowania skladników wynagrodzeń pracowników na terytorium Niemiec (płaca podstawowa, premie, wyżywienie, noclegi);
 • szkolenia dla działów księgowości i kadr z zakresu rozliczeń wynagrodzeń pracowników delegowanych do Niemiec

Doradztwo prawne / Niemieckie prawo pracy dla polskiego pracodawcy delegującego pracowników do Niemiec

 • przepisy niemieckiego prawa pracy dla pracowników / zleceniobiorców delegowanych do Niemiec, w tym w szczególności: płaca minimalna, układy zbiorowe, czas pracy, urlopy, bezpieczeństwo i higiena pracy w Niemczech, obowiązek wykonywania badań wstępnych i okresowych dla pracowników delegowanych do Niemiec, zasady przeprowadzania szkoleń bhp dla pracowników delegowanych do Niemiec, wymagana dokumentacja;
 • diety w niemieckim prawie - dopuszczalność stosowania diet, zasady zaliczania diet na poczet płacy minimalnej w prawie niemieckim;
 • obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe w Niemczech, w szczególności: niemiecki urząd celny -  Zollamt / Soka – Bau /izba rzemieślnicza - HWK / IHK / BG Bau/ urząd skarbowy – Finanzamt / kasa chorych – Krankenkasse;
 • określenie obowiązku przynależności przedsiębiorcy z Polski do niemieckiej izby rzemieślniczej (HWK) i wskazanie formalności związanych z rejestracją w HWK;
 • wymagania formalne ze strony niemieckich kontrahentów wobec polskich firm realizujących zlecenia w Niemczech; wykaz dokumentacji wymaganej przez niemieckie przedsiębiorstwa od polskich firm delegujących pracowników do Niemiec

Delegowanie pracowników do Niemiec / Polskie agencje pracy tymczasowej w Niemczech

 • delegowanie pracowników / zleceniobiorców do Niemiec w ramach pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz);
 • wymagania niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej dla pracodawcy delegującego pracowników tymczasowych z Polski do Niemiec;
 • obowiązki pracodawcy na terytorium Niemiec;
 • zezwolenie na delegowanie pracowników do Niemiec w ramach pracy tymczasowej (AÜG Erlaubnis)

Modele delegowania pracowników do Niemiec

 •  koszt oddelegowania pracowników / zleceniobiorców w Polsce na podstawie prawa polskiego;
 • koszt zatrudnienia pracowników w Niemczech na podstawie prawa niemieckiego;
 • działalność gospodarcza w Polsce / Gewerbe w Niemczech;
 • modele delegowania pracowników / zleceniobiorców z uwzględnieniem kosztów podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce oraz w Niemczech;
 • rozliczenie diet w ramach niemieckiej płacy minimalnej;
 • podstawa wymiaru składek dla pracowników delegowanych / podatek dochodowy w Polsce oraz w Niemczech.

Reprezentacja przedsiębiorców delegujących pracowników / zleceniobiorców do Niemiec przed:

1) instytucjami w Niemczech:

 • Soka – Bau
 • Finanzamt,
 • Zollamt,
 • Handwerkskammer,
 • Bundesagentur für Arbeit,
 • BG Bau,
 • Krankenkasse,

2) instytucjami w Polsce:

 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • urzędem skarbowym,
 • Państwową Inspekcją Pracy,

także w trakcie kontroli przedsiębiorcy w związku ze stosowaniem przepisów dotyczących delegowania / podróży służbowych

Posting Compliance Audit / Audyt legalności delegowania

Audyt obejmuje w szczególności:

 • sprawdzenie poprawności delegowania pracowników / zleceniobiorców z niemieckim prawem, z uwzględnieniem:
 • stawek minimalnych, dodatków do wynagrodzenia, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych w prawie niemieckim (niemiecka ustawa o płacy minimalnej – MiLoG, ustawa o delegowaniu pracowników – AEntG, układu zbiorowe obowiązujące w Niemczech,
 • czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych w prawie polskim i niemieckim;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników / zleceniobiorców oddelegowanych do Niemiec,
 • zagadnienia badań lekarskich pracowników delegowanych do Niemiec;
 • sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych pracowników / zleceniobiorców delegowanych do Niemiec;
 • sprawdzenie poprawności rozliczeń ZUS pracowników / zleceniobiorców delegowanych do Niemiec oraz dokumentacji związanej z zaświadczeniami A1 dla pracowników / zleceniobiorców;
 • sprawdzenie możliwości powstania po stronie przedsiębiorcy zakładu podatkowego w Niemczech w podatku dochodowym oraz w podatku VAT;
 • sprawdzenie poprawności rozliczeń VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Audyt zakończony jest raportem, w którym zostają wykazane nieprawidłowości w stosowaniu przepisów regulujących tematykę delegowania oraz wytyczne w zakresie ewentualnych zmian.

Legal Posting Compliance Quide / Praktyczny Przewodnik Delegowania

Praktyczny Przewodnik Delegowania umożliwia przedsiębiorcom,  w szczególności Klientom korporacyjnym, skuteczne delegowanie pracowników / zleceniobiorców/ samozatrudnionych do Niemiec. Przewodnik zawiera:

 • praktyczny opis procedury delegowania ze wskazaniem odpowiedzialności/ kompetencji poszczególnych działów Firmy w procesie delegowania;
 • praktyczny „test“ ułatwiający podjęcie decyzji o sposobie wykonywania przez pracownika / zleceniobiorcę pracy za granicą ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oddelegowania i podróży służbowej;
 • wykaz zasad niemieckiego prawa pracy obowiązujących pracodawcę delegującego pracowników do Niemiec w zakresie określonym dla branży danego przedsiębiorstwa;
 • wykaz dokumentacji wymaganej przy delegowaniu pracowników do Niemiec.

Przewodnik delegowania jest dokumentem przygotowanym w porozumieniu z przedsiębiorstwem delegującym (w szczególności z działem prawnym, HR, sprzedaży, technicznym), z uwzględnieniem specyfiki realizowanych w Niemczech kontraktów oraz sposobu wykonywania pracy na terytorium Niemiec przez pracowników firmy.

Czas przygotowania Praktycznego Przewodnika Delegowania wynosi od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Przewodnik może stanowić część polityki Compliance każdej Firmy.

Szkolenia dla firm z zakresu delegowania pracowników do Niemiec

 • szkolenia otwarte i zamknięte dla Firm z zakresu tematyki delegowania pracowników do Niemiec;
 • program szkolenia obejmuje tematykę delegowania pracowników do Niemiec                 i obowiązków prawnopodatkowych związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec;

 UsługaNewsletter

W ostatni czwartek każdego miesiąca przesyłamy zbiorcze podsumowanie aktualności i zmian w tematyce transgranicznego delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na delegowanie pracowników do Niemiec.

W newsletterze znajdziecie Państwo informacje dotyczącę:

 • reformy prawa europejskiego w zakresie dotyczącym delegowania pracowników do Niemiec,
 • rewizji Dyrektywy Podstawowej 96/71,
 • rewizji rozporządzenia nr 883/2004,
 • najnowszych zmiany w delegowaniu pracowników w świetle uzgodnień Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej,
 • zmian w prawie niemieckim dla polskich przedsiębiorców,
 • najnowszego orzecznictwa krajowych instytucji (ZUS, PIP, MF) oraz sądów powszechnych i administracyjnych,
 • najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów niemieckich,
 • zatrudnianiana i delegowania obywateli Ukrainy do Niemiec (procedura delegowania Ukraińców do Niemiec, zaświadczenia A1 dla Ukraińców, rozliczenia ZUS i podatkowe Ukraińców).

Przedsiębiorców zainteresowanych usługą Newsletter prosimy o kontakt z naszym działem prasowym pod adresem mailowym: k.bylica@blulegal.com lub telefonicznie: 603030126.

Mięsięczny abonament usługi Newsletter wynosi 530,00 zł + VAT.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.blulegal.com.

dr Katarzyna Styrna - Bartman, Radca Prawny, Partner

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu