Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996

Kontrola agencji pracy tymczasowej przez Bundesagentur für Arbeit

W przypadku otrzymania zezwolenia na prowadzenie agencji pracy tymczasowej na terytorium Niemiec, pracodawca – polska agencja pracy tymczasowej przy okazji występowania o kolejne zezwolenie (po upływie trzech lat można ubiegać się o zezwolenie na czas nieoznaczony) podlega kontroli ze strony instytucji wydającej zezwolenia, czyli Bundesagentur für Arbeit. Agencja w Dusseldorfie szczegółowo weryfikuje dokumentację płacową i kadrową prowadzoną przez kontrolowaną agencję dla wybranych pracowników tymczasowych.

Zazwyczaj nasi krajowi pracodawcy popełniają, jeżeli nie te same, to często podobne błędy, które wynikają zazwyczaj nie tyle ze złej woli, ile braku informacji na temat zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej dla pracowników delegowanych do Niemiec, a także braku znajomości zasad prawa niemieckiego i IGZ (dla stosujących).

Nasz dzisiejszy wpis dedykujemy wszystkim pracodawcom – agencjom pracy tymczasowej działającym w Niemczech, które w najbliższym czasie czeka kontrola ze strony Bundesagentur für Arbeit. Warto się do niej dobrze przygotować, ponieważ zwłaszcza w ostatnim czasie, kontrole stają się coraz bardziej szczegółowe, a konsekwencje związane nawet z odmową udzielenia kolejnego zezwolenia są stosowane.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wykaz błędów, na które niemiecka instytucja -  Bundesagentur für Arbeit, może zwrócić uwagę:

 • nieprawidłowa wypłata wynagrodzeń pracowników tymczasowych z pominięciem wypłaty dodatków branżowych, jeżeli mają zastosowanie,
 • nieprawidłowa wypłata wynagrodzeń pracowników z pominięciem wynagrodzeń wypłacanych za pracę w Niemczech w dni ustawowo wolne od pracy w Niemczech  (lub w dni wolne w danym landzie),
 • nieprawidłowy sposób prowadzenia dokumentacji płacowej poprzez braki lub błędne wskazania dotyczące rodzajów i wysokości dodatków do wynagrodzeń, w tym przede wszystkim:

- naruszenie § 108 ust. 1 Gewerbeordnung poprzez brak konkretnego wyodrębnienia składników wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia taryfowego i dodatku ponadtaryfowego w przypadku stosowania IGZ,

- braki dotyczące prawidłowego określenia okresów rozliczeniowych wynagrodzeń,

- braki dotyczące wypłaty wynagrodzenia za dni wolne od pracy,

- braki dotyczące dokonanych potrąceń z wynagrodzeń, zaliczek.

 • nieprawidłowości w zakresie dotyczącym wynagradzania okresów niezdolności do pracy na skutek choroby (dotyczy IGZ),
 • nieprawidłowości w zakresie dotyczącym sposobu lub (w ogóle) braku prowadzenia kont czasu pracy (dla pracodawców stosujących IGZ), nawet jeżeli pracodawca na bieżąco wypłaca pracownikom wynagrodzenie,
 • nieprawidłowe – sprzeczne z ustawą wyłączenie prawa do otrzymania dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Powyżej wskazaliśmy podstawowe (elementarne) kwestie, choć zakres wytycznych ze strony Agencji jest znacznie szerszy.

Jeżeli macie Państwo pytania do artykułu, prosimy o kontakt z Kancelarią.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Radca prawny, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu