Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
domy w Niemczech

Klasy podatkowe w Niemczech — najważniejsze informacje

Klasy podatkowe w Niemczech to zagadnienie, które nadal wywołuje wiele pytań i wątpliwości w praktyce. O ile w przypadku osób zamieszkujących na terytorium Niemiec i posiadających niemiecką rezydencję podatkową, wybór właściwej klasy podatkowej nie jest zagadnieniem przysparzającym trudności, to już w przypadku polskich pracowników wykonujących na terytorium Niemiec pracę bardziej lub mniej okazjonalnie, temat ten wciąż nie jest zrozumiały. Dlaczego? Przede wszystkim należy wskazać, że w przypadku polskiego pracownika delegowanego do pracy w Niemczech, w stosunku do którego pracownik we własnym zakresie lub jego pracodawca (co zdarza się znacznie częściej) "ustalił" niemiecką rezydencja podatkowa (np. z uwagi na przekroczenie 183 dni pobytu na terytorium Niemiec), zastosowanie znajdują przepisy niemieckiego prawa podatkowego, a te wyróżniają aż sześć klas podatkowych. W dzisiejszym artykule przedstawimy wszystkie najważniejsze informacje o tych klasach.

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech?

W Niemczech obowiązuje 6 klas podatkowych, a przynależność do każdej z nich jest zależna od sytuacji życiowej płatnika. 

I klasa podatkowa w Niemczech

W pierwszej grupie znajdują się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, mogą to być wdowcy, single, rozwodnicy, pary, które żyją w separacji lub osoby, których partner mieszka poza granicami UE. Dla pierwszej klasy potrąca się 28% od dochodów pracownika. Dochód wolny od podatku to 945 euro.

II klasa podatkowa Niemcy

Do tej grupy zaliczają się samotne matki, które pobierają zasiłek rodzinny ze względu na wychowywanie minimum jednego dziecka. Dochód wolny dla tej klasy wynosi 1908 euro miesięcznie.

III klasa podatkowa

W III klasie podatkowej znajdują się przede wszystkim małżeństwa i osoby w związkach partnerskich. Osoba, która zarabia więcej, powinna być przypisana do trzeciej kategorii, a współmałżonek do piątej, dzięki czemu obciążenia są mniejsze. Miesięczny dochód wolny to 1788 euro, a od dochodu potrącane jest 26% na rzecz podatku dochodowego.

IV klasa podatkowa

W tej klasie podatkowej znajdują się małżeństwa, które nie zgłosiły się do żadnej kategorii, są automatycznie rozliczani według grupy czwartej, po zawarciu związku małżeńskiego. Miesięczny dochód wolny od podatku dla czwartej grupy wynosi 945 euro.

V klasa podatkowa

W piątej grupie znajdują się współmałżonkowie osób, które wybrały trzecią kategorię. Miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 105 euro. To grupa opłacalna dla małżeństw, w których jedna osoba ma znacznie mniejsze dochody lub jest bezrobotna.

VI klasa podatkowa w Niemczech

Do ostatniej grupy zaliczają się osoby, które posiadają co najmniej dwie prace i otrzymują pensję od więcej niż jednego pracodawcy. Do szóstej grupy trafiają także osoby, które nie złożyły pracodawcy ważnej karty podatkowej – die Lohnsteuerkarte. Ta grupa nie posiada kwoty wolnej od podatku.

W przypadku wątpliwości co do rozliczanych podatków warto wszelkie uwagi zgłosić pracodawcy. Ma on stały wgląd w dane w Urzędzie Skarbowym i będzie umieć odpowiedzieć, dlaczego pracownik jest rozliczany w takiej grupie, a nie innej.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu