Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami nas na biuro@blulegal.com

lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996

podpisanie dokumentu

Jakie minimalne warunki zatrudnienia musisz zapewnić pracownikowi delegowanemu?

Wiele firm decyduje się na delegowanie pracowników do Niemiec, ale także innych krajów UE. Warto jednak wiedzieć, że pracownik delegowany musi mieć zapewnione odpowiednie warunki zatrudnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz się dowiedzieć, o jakich minimalnych warunkach mowa czytaj dalej!

Minimalne warunki zatrudnienia związane z delegowaniem pracowników za granicę

Dyrektywa 2018/957/UE wprowadziła szereg zmian dotyczących zasad delegowania pracowników za granicę. Koniecznie należy wiedzieć, że delegowanie pracownika do Niemiec wiąże się z zapewnieniem mu właściwych warunków zatrudnienia. Należą do nich aspekty związane z:

 • maksymalnymi okresami pracy,
 • minimalnymi okresami wypoczynku,
 • wynagrodzeniem oraz wskazaniem stawiki za nadliczbowe godziny,
 • płatnym wymiarem corocznego urlopu wypoczynkowego,
 • zapewnieniem zasad BHP,
 • środkami ochronnymi dotyczącymi kobiet w ciąży, po urodzeniu dziecka oraz dzieci i młodzieży,
 • jakością zakwaterowania gwarantowanego przez pracodawcę,
 • niedyskryminacją ze względu na płeć,
 • jasnymi zasadami wynajmu pracowników, szczególnie przez agencje pracy tymczasowej,
 • pokryciem wydatków związanych z dojazdami, wyżywieniem oraz zakwaterowaniem
  dla tych pracowników, którzy wykonują obowiązki służbowe z dala od swoich domów.

Wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do Niemiec

Oddelegowanie pracownika do Niemiec jednoznaczne jest z działaniami zgodnymi z ustawą Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG, która jasno wskazuje obowiązki pracodawcy wobec pracownika delegowanego. Wynagrodzenie pracodawca wypłaca w gotówce, a w jego skład wchodzi wynagrodzenie podstawowe, które różnicowane jest w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, rodzaju pracy, a także regionu oraz dodatki, świadczenia czy dopłaty. Częścią wynagrodzenia są również stawki za nadgodziny.

Zakwaterowanie a oddelegowanie pracownika do innego miejsca pracy

Wspomniana wyżej dyrektywa wprowadziła obowiązek by pracodawca, który oddelegowuje pracowników za granicę, ponosił wydatki związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz podróżami pracowników delegowanych, tak jak stanowi prawo krajowe. Zakwaterowanie delegowanego pracownika do Niemiec musi być zgodne z literą obowiązującego prawa. Niemcy w dokumencie ASR A4.4 (Unterkünfte, Technische Regel für Arbeitsstätten) określają jasne wytyczne co do postępowania w tej dziedzinie. Co warte zaznaczenia, koszty, które ponosi pracodawca w związku z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz podróżami nie stanowią części wynagrodzenia.

Gdzie znaleźć dokładne informacje na temat minimalnych warunków zatrudnienia?

Unijna dyrektywa mówi wprost o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek utworzenia i bieżącego aktualizowania strony internetowej, na której znaleźć będzie można wszelkie informacje dotyczące warunków zatrudnienia pracowników delegowanych. Treści na tej stronie muszą być przekazywane w sposób prosty i zrozumiały, a wskazówki kompleksowe i pomocne. W Niemczech stronę taką prowadzi Urząd Celny (Zollamt).

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas

Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami nas na biuro@blulegal.com

lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu