Tagi: Dieta

0

Dieta jako składnik płacy minimalnej w Niemczech?

Czy dieta wypłacana w wysokości i na zasadach określonych w polskim prawie (konkretnie chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej...