Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
| Zollamt

Zgłoszenie pracowników do niemieckiego urzędu celnego (Zollamt) – krok po kroku

W dzisiejszym wpisie pokazujemy krok po kroku jak wykonać rejestrację firmy i zgłosić pracowników na niemieckim portalu meldeportal-mindestlohn.de. Prawidłowe zgłoszenie to nie tylko kwestia techniczna, ale przede wszystkim czynność o doniosłych skutkach prawnych. Brak zgłoszenia, wskazanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, a także zaniechanie aktualizacji może uzasadniać karę finansową za wykroczenie w kwocie do 30 000 euro za każdy przypadek naruszenia. Warto więc wykonać zgłoszenie… a na dodatek poprawnie. Poniżej pokazujemy, jak to zrobić.

Rejestracja do Zollamt

Na potrzeby zgłaszania pracowników utworzona została specjalna witryna internetowa Zollamt, dostępna pod adresem www.meldeportal-mindestlohn.de. Korzystanie z niej wymaga uprzedniej rejestracji, do której można przejść poprzez wybór przycisku „Anmelden/Registrieren”, a następnie „Benutzerkonto einrichten”. Wprawdzie witryna nie oferuje polskiej wersji językowej, to pewnym ułatwieniem dla osób nieposługujących się językiem niemieckim może być zmiana języka na angielski bądź francuski.

Po utworzeniu konta na portalu Zollamt – tj. wyborze loginu (np. adresu e-mail bądź nazwy firmy) oraz hasła (min. 8 znaków, w tym min. 4 litery i jedna cyfra) – i pierwszym prawidłowym zalogowaniu się konieczne jest podanie podstawowych danych podmiotu zgłaszającego; w przypadku działalności jednoosobowej będą to najczęściej dane osoby prowadzącej tę działalność, natomiast w sytuacji osób prawnych – dane samej firmy oraz osoby, która w jej imieniu dokonywać będzie zgłoszeń:

Sam proces dokonywania zgłoszenia do Zollamt (do którego przechodzi się poprzez przycisk „Anmeldung für Arbeitgeber” w panelu głównym) jest intuicyjny i polega na wypełnieniu kilku następujących po sobie zakładek. Pierwsza wymaga wskazania rodzaju zgłoszenia – czy jest to zgłoszenie dokonywane po raz pierwszy, czy też modyfikacja przesłanego uprzednio zgłoszenia (zgłoszenie modyfikujące).

W kolejnej zakładce należy wybrać właściwą branżę (np. budowlana i okołobudowlana) i wskazać miejsca wykonywania prac oraz okres ich realizacji (data końcowa jest datą szacunkową, a więc może ulec zmianie):

Miejsce przechowywania dokumentów związanych z delegowaniem

Następne zakładki zgłoszenia uzupełniane są o informacje z zakresu miejsca przechowywania dokumentów związanych z delegowaniem (takich jak umowy o pracę, ewidencje czasu pracy, dowody wypłaty wynagrodzenia), osoby upoważnionej do kontaktów na terytorium Niemiec (przede wszystkim na wypadek kontroli Zollamt) i przyjmowania wszelkich doręczeń (może być to jedna i ta sama osoba).

Zgłoszenie pracowników

Jedną z ostatnich zakładek jest ta pozwalająca wpisać dane osobowe pracowników (imię, nazwisko i datę urodzenia) oraz okres realizacji prac w Niemczech (zasadniczo tożsamy z tym podanym kilka zakładek wcześniej):

Gwarancja minimalnych warunków zatrudnienia

Procedurę zgłoszenia pracowników do Zollamt wieńczy weryfikacja wprowadzonych danych, złożenie oświadczenia o dotrzymywaniu warunków pracy obowiązujących w Niemczech (poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola) oraz wysłanie zgłoszenia do urzędu.

Zgłoszenie aktualizacyjne

W przypadku zmiany długości pobytu pracowników w Niemczech (zarówno skrócenie, jak i wydłużenie okresu podanego w pierwotnym zgłoszeniu do Zollamt) należy niezwłocznie dokonać aktualizacji poprzez złożenie zgłoszenia modyfikującego. Brak aktualizacji jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny, Rafał Garus, radca prawny.

Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu