Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Ukraińcy w Niemczech, o legalności delegowania...

Czy przedsiębiorca ryzykuje wiele delegując pracowników z Ukrainy do Niemiec bez wymaganych dokumentów? Prawo niemieckie przewiduje sankcje za wykroczenia przeciwko obowiązującemu w Niemczech prawu, włącznie z karą finansową do 500 000 euro oraz karą pozbawienia wolności. Zasady odpowiedzialności karnej pracodawców za naruszenia prawa pobytowego w Niemczech zostały określone przede wszystkim w niemieckiej ustawie o zwalczaniu pracy na czarno (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) oraz przepisach trzeciej księgi socjalnej (III Buch Sozialgesetzbuch). Poniżej najważniejsze przepisy, które mogą odnosić się także do przedsiębiorców z Polski.

Sankcje dla pracodawców

 • zatrudnianie obcokrajowców, którzy nie posiadają prawa pobytu na terytorium Niemiec, czy też pozwolenia na pracę UE – kara finansowa do 500 000 euro

           podstawa prawna: § 404 ust. 2 III Księgi Kodeksu        Socjalnego /Sozialgesetzbuch,

 •  zatrudnianie więcej niż pięciu obcokrajowców, którzy nie posiadają prawa pobytu na terytorium Niemiec, czy też pozwolenia na pracę UE – kara pozbawienia wolności do jednego roku lub kara pieniężna, a w szczególnie ciężkich przypadkach kara pozbawienia wolności do lat trzech lub kara pieniężna
 •  podstawa prawna: (§ 11 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu pracy na    czarno/Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz),
 •  zlecenie wykonywania usług przez przedsiębiorcę, który zatrudnia obcokrajowców bez pozwolenia na pobyt, czy też pozwolenia na pracę UE – kara finansowa do 500 000 euro

           podstawa prawna: § 404 ust. 1 III Księgi Kodeksu Socjalnego /Sozialgesetzbuch,

 • zatrudnianie obcokrajowców, którzy nie posiadają prawa pobytu na terytorium Niemiec, czy też pozwolenia na pracę UE na zasadach mniej korzystnych niż obywateli Niemiec wykonujących podobne prace – kara pozbawienia wolności do lat trzech lub kara pieniężna, a w szczególnie ciężkich przypadkach kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat pięciu

           podstawa prawna: § 10 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu pracy na                         czarno/Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz);

Konsekwencje dla pracownika

 • wykonywanie pracy przez obcokrajowca przez wymaganego pozwolenia na pobyt, czy też zezwolenia UE – kara do 5000 euro

          podstawa prawna: § 404 ust. 2 Numer 4 III Księga Kodeksu Socjalnego /Sozialgesetzbuch.

Delegując Ukraińców do Niemiec należy zwrócić uwagę na obowiązujące w Niemczech prawo pobytowe oraz ustawodawstwo regulujące zasady wykonywania pracy na terytorium Niemiec przez obcokrajowców. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z § 4 pkt 3 niemieckiej ustawy pobytowej (Aufenthaltsgesetz) obcokrajowcy (nie dotyczy obywateli państw UE) mogą wykonywać w Niemczech działalność zarobkową tylko wówczas, gdy posiadają odpowiednie pozwolenie na pobyt w Niemczech. Przepisy powyższe należy jednak stosować w kontekście regulacji wewnątrzwspólnotowych, w tym dyrektywy podstawowej nr 96/71.

dr Katarzyna Styrna - Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu