Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
| Podatek budowlany

Podatek budowlany w działalności budowlanej w Niemczech

Polski przedsiębiorca prowadzący działalność budowlaną na terytorium Niemiec powinien pamiętać o paru istotnych kwestiach podatkowych. Jedną z nich jest podatek budowlany, który został w Niemczech wprowadzony ustawą – Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe, mającą na celu wyeliminowanie szarej strefy w branży budowlanej w Niemczech.

Zaczynając od początku

Podatek budowlany wynika wprost z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommengesetz), a konkretnie § 48 niniejszej ustawy. Został do niej wprowadzony właśnie na podstawie wspomnianej już specjalnej ustawy z 2001r. (niem.: Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe), której celem jest maksymalne ograniczenie nielegalnej działalności w branży budowlanej na terytorium Niemiec.

Na czym polega podatek budowlany?

Jeżeli przykładowo polska firma budowlana świadczy usługę budowlaną na rzecz niemieckiego kontrahenta – przedsiębiorcy lub też osoby prawnej prawa publicznego, wówczas kontrahent (nie przedsiębiorca budowlany świadczący usługę) zobowiązany jest pobrać podatek budowlany w wysokości 15% świadczenia wzajemnego, czyli np. 15% wynagrodzenia dla firmy budowlanej.

Zgodnie z § 48 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommengesetz)

erbringt jemand im Inland eine Bauleistung (Leistender) an einen Unternehmer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts (Leistungsempfänger), ist der Leistungsempfänger verpflichtet, von der Gegenleistung einen Steuerabzug in Höhe von 15 Prozent für Rechnung des Leistenden vorzunehmen.

Oznacza to, że jeżeli osoba (świadczący usługę) wykonuje na terytorium Niemiec usługę budowlaną na rzecz innego przedsiębiorcy w rozumieniu § 2 ustawy o podatku od towarów i usług lub też na rzecz osoby prawnej prawa publicznego (odbiorcy usługi), wówczas odbiorca usługi zobowiązany jest pobrać 15% podatku ze świadczenia wzajemnego (wynagrodzenia) na rachunek świadczącego usługę.

Czy można temu zapobiec?

Podatek budowlany nie musi być jednak pobrany, jeżeli świadczący usługę (czyli np. polski przedsiębiorca budowlany) przedłoży odbiorcy usługi tzw. Freistellungsbescheinigung na podstawie § 48 ust. 1 zdanie 1 Einkommengesetz, czyli ważne zaświadczenie urzędu skarbowego (Finanzamt) potwierdzające zwolnienie z tego podatku. Podatek nie musi być również pobrany, jeżeli wartość świadczenia nie przekroczy zgodnie z przewidywaniami kwot określonych w ustawie (15 000 euro – jeżeli odbiorca usługi wykonuje jedynie czynności podlegające zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z § 4 nr 12 zd. 1 niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług – Umsatzsteuergesetz lub w pozostałych przypadkach, jeżeli wartość usługi nie przekroczy 5000 euro w bieżącym roku kalendarzowym).

Czasowy limit dla “Freistellungsbescheinigung”

Należy pamiętać, iż Freistellungsbescheinigung jest wydawane na czas określony, na przykład na okres jednego roku. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku dotyczy tych wpłat, które są dokonywane w okresie wskazanym w zwolnieniu oraz/lub też dotyczy usług budowlanych wykonywanych w okresie wskazanym w zaświadczeniu.

 A zatem każda polska firma budowlana planująca działalność w Niemczech powinna postarać się o takie zaświadczenie – Freistellungsbescheinigung. W przeciwnym razie może liczyć się z tym, iż niemiecki kontrahent pobierze za niego zaliczkę na podatek budowlany.

dr Katarzyna Styrna - Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu