Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
| Szkolenia

Delegowanie do Niemiec 2024. Wstęp do delegowania oraz warunki zatrudnienia pracowników delegowanych w prawie niemieckim

Niniejsze szkolenie jest dedykowane pracodawcom, którzy delegują pracowników do Niemiec i są zainteresowani uzyskaniem lub poszerzeniem posiadanych już wiadomości na temat warunków zatrudnienia, które powinni zapewnić pracownikom delegowanym na terytorium Niemiec. Szkolenie obejmuje zagadnienia praktyczne opracowane w oparciu o najczęściej występujące pytania i wątpliwości ze strony pracodawców. Prowadząca szkolenie radca prawny dr Katarzyna Styrna- Bartman prowadzi temat w ujęciu porównawczym z przepisami polskiego prawa pracy, aby ułatwić uczestnikom zrozumienie poprawnych zasada stosowania prawa dla pracowników delegowanych.

Ostatnia część szkolenia jest poświęcona tematowi, który budzi szczególnie wiele pytań, a mianowicie zwrotowi kosztów delegowania (wyżywienia i noclegu), z perspektywy instytucji niemieckich, jak i urzędów skarbowych i ZUS.

Plan szkolenia:

1. Podstawowe zasady delegowania:
 • definicja pracownika delegowanego;
 • delegowanie krótko, - i długoterminowe;
 • warunki zatrudnienia pracownika delegowanego w prawie europejskim;
 • zasada korzystności, a wybór prawa właściwego dla umowy o pracę;
 • mechanizmy transgranicznego stosowania prawa pracy w delegowaniu.
2. Pracownicy krótko, - i długoterminowo delegowani do Niemiec:
 • wyjaśnienie pojęć pracowników delegowanych krótko,- i długoterminowo;
 • praktyczne znaczenie podziału pracowników na delegowanych krótko, - i długoterminowo w delegowaniu do Niemiec;
 • umowa o pracę z pracownikiem delegowanym długoterminowo (jakie obowiązują zasady);
 • ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego długoterminowo;
 • podatek dochodowy pracownika delegowanego długoterminowo.
3. Wynagrodzenie pracownika delegowanego (krótko, i - długoterminowo delegowanego):
 • płaca minimalna w Niemczech a definicja wynagrodzenia w prawie niemieckim;
 • układy zbiorowe powszechnie obowiązujące i obowiązki dla pracodawców delegujących, wynagrodzenie sektorowe;
 • regionalne układy zbiorowe dla pracodawców delegujących;
 • dodatki branżowe dla pracowników w przemyśle;
 • termin wymagalności wynagrodzenia;
 • dodatki do nadgodzin;
 • pozostałe dodatki (dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w święta);
 • Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld.
4. Czas pracy pracownika delegowanego:
 • czas pracy / zasady ogólne;
 • praca w soboty w Niemczech;
 • praca w nadgodzinach w Niemczech;
 • dni wolne od pracy w Niemczech a prawo do wynagrodzenia.

(także w ujęciu porównawczym z polskim prawem pracy)

5. Urlop pracownika delegowanego:
 • urlop w prawie niemieckim;
 • wynagrodzenie urlopowe;
 • specjalne świadczenie urlopowe Urlaubsgeld dla pracownika delegowanego.
6. BHP pracownika delegowanego:
 • omówienie ogólnych założeń BHB w Niemczech z uwzględnieniem podstawowych przepisów prawa niemieckiego,
 • badania wstępne pracownika delegowanego do Niemiec.
7. Szczegółowe warunki zatrudnienia pracowników delegowanych w prawie niemieckim dla pracowników delegowanych długoterminowo:
 • wynagrodzenie za dni wolne od pracy w Niemczech;
 • urlop rodzicielski;
 • opieka nad członkami rodziny;
 • roszczenie o zwrot wydatków;
 • odpowiedzialność pracownika;
 • odpowiedzialność pracodawcy;
 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.
8. Zwrot kosztów delegowania (wyżywienie i nocleg) dla pracownika delegowanego:
 • wyżywienie i nocleg dla pracownika delegowanego w świetle prawa europejskiego;
 • wyżywienie i nocleg dla pracownika delegowanego w świetle prawa polskiego (przepisy krajowe, praktyka urzędów skarbowych oraz ZUS, podróż a oddelegowanie);
 • wyżywienie i nocleg dla pracownika delegowanego w świetle prawa niemieckiego (w szczególności z perspektywy Zollamt i kontroli krajowych przedsiębiorców);
 • zwrot kosztów podróży wewnętrznych pracowników delegowanych odbywanych przez pracowników na terytorium Niemiec.

Prowadząca: dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Radca Prawny

Koszt szkolenia: do indywidualnego uzgodnienia

W cenie uwzględnione są materiały szkoleniowe i prezentacja ze szkolenia.

Termin szkolenia: do indywidualnego uzgodnienia

Czas trwania szkolenia: 3 x 45 minut

Forma szkolenia: Online lub w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu

Uwagi dodatkowe: Szkolenie może mieć charakter otwarty, jak i zamknięty, który uwzględnia specyfikę danej firmy i prowadzonej przez nią na terytorium Niemiec działalności.


Zgłoszeń można dokonywać przez formularz kontaktowy, mailowo na adres: biuro@blulegal.com lub telefonicznie: 71 307 21 05.

O Kancelarii:

BLU Kancelaria Prawna z Wrocławia jest Kancelarią z wieloletnim doświadczeniem w tematyce delegowania pracowników do pracy za granicą. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej rynku niemieckiego, choć obsługujemy także pracodawców delegujących do pracy w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Wśród naszych Klientów są m.in. krajowe agencje pracy tymczasowej delegujące pracowników w ramach Unii Europejskiej. Doradzamy w zakresie transgranicznego stosowania prawa, pomagamy stosować prawo polskie, niemieckie i europejskie w procesie transgranicznego delegowania pracowników. Wspieramy naszych Klientów w procesie uzyskiwania zezwoleń w Niemczech, kontroli prowadzonych przez Bundesagentur für Arbeit, Zollamt, PIP, ZUS oraz urzędy skarbowe w Polsce oraz Finanzamt w Niemczech.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu