Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996
| Szkolenia

Szkolenie: Zatrudnienie i delegowanie pracowników - zleceniobiorców do Niemiec, wrzesień - październik 2023

Program szkolenia

I.  Warunki pracy i płacy pracowników na terytorium Niemiec:

 • płaca minimalna pracowników z uwzględnieniem przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG), niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG) oraz układów zbiorowych (TV) obowiązujących na terytorium Niemiec;
 • badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp dla pracowników delegowanych na terytorium Niemiec (zasady);
 • czas pracy i urlop pracowników delegowanych do pracy na terytorium Niemiec;
 • zasady wykonywania obowiązków zgłoszeniowych na terytorium Niemiec: konieczność zgłoszenia pracowników w niemieckim urzędzie celnym tylko dla określonych branż (omówienie);
 • obowiązki zgłoszeniowe: sposób wykonywania obowiązków zgłoszeniowych (jak założyć konto pracodawcy na portalu www.meldeportal-mindestlohn.de oraz zgłosić pracowników, pokazanie procedury rejestracji na przykładzie);
 • Soka – Bau: obowiązki pracodawcy wobec kasy socjalnej Soka – Bau, jak ustalić obowiązek podlegania pod Soka – Bau i dokonać prawidłowej kwalifikacji działalności pracodawcy do branży budowlanej, jak komunikować się z Soka – Bau i na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć niepotrzebnego płacenia składek na Soka – Bau, ustalanie proporcji pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, miesięczne raporty, zgłoszenia, ustalanie wysokości składek);

II. Klasyczne oddelegowanie pracownika i podróż służbowa

 • delegowanie a podróż służbowa, kiedy i w jakim zakresie można stosować zasady dotyczące podróży służbowej dla pracowników wykonujących pracę na terytorium Niemiec;
 • zasady uzyskiwania zaświadczeń A1 dla pracownika oddelegowanego. Wyjaśnienie podstaw prawnych, obowiązków związanych z kompletowaniem dokumentacji (ewidencje, harmonogramy), art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 883/2004;
 • praktyka kontrolna PIP, ZUS oraz niemieckiego urzędu celnego wobec firm delegujących pracowników do pracy w Niemczech w kontekście zaświadczeń A1 i ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych;
 • podstawa wymiaru składek dla pracowników delegowanych do Niemiec w świetle § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, interpretacji ZUS-owiskich;
 • moduł fakultatywny dla korporacji: model „delegowania“ i „podróży służbowej“ w korporacjach (opcja dla korporacji, w których pracownicy kilku działów jednej firmy decydują o realizacji zagranicznego kontraktu w ramach oddelegowania pracowników lub skierowania ich w „podróż służbową“, opracowanie kryteriów pomocniczych z uwzględnieniem specyfiki firmy);

IV.  Delegowanie obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec

 • wymagania formalne związane z możliwością delegowania obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec;
 • praktyka kontrolna niemieckiego urzędu celnego (Zollamt) odnośnie pracodawców delegujących pracowników do Niemiec;
 • odpowiedzialność pracodawcy z tytułu nielegalnego delegowania pracowników z Ukrainy do Niemiec (omówienie procedur i kar dla pracownika i pracodawcy w świetle niemieckiej ustawy socjalnej, ustawy o przeciwdziałaniu pracy na czarno oraz ustawy o prawie pobytu);
 • delegowanie Ukrainców do Niemiec w ramach pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassung).

 V. Rozliczenia podatkowe pracowników delegowanych /rezydencja podatkowa

 • rozliczenia podatkowe pracowników delegowanych za granicę (zasady ustalania rezydencji podatkowej pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę, współpraca z zagranicznym biurem księgowym w razie konieczności opłacania podatków za granicą; zwolnienie podatkowe a wynagrodzenie pracownika oddelegowanego; optymalizacja kosztów delegowania pracowników/zleceniobiorców);
 • zakład podatkowy w Niemczech w ujęciu podatku dochodowego oraz podatku VAT,
 • praktyka niemieckich urzędów skarbowych w zakresie dotyczącym powstania zakładu podatkowego na terytorium Niemiec;

VI. Działalność agencji pracy tymczasowej na terytorium Niemiec (moduł fakultatywny dla agencji pracy)

 • kiedy działalność firmy ma charakter pracy tymczasowej na terytorium Niemiec (Arbeitnehmerüberlassung);
 • na co należy zwrócić w kontekście umów zawieranych z niemieckimi kontrahentami w celu uniknięcia zarzutu świadczenia usługi pracy tymczasowej bez wymaganego zezwolenia w Niemczech;
 • wymogi formalne uzyskania w Niemczech zezwolenia na prowadzenia agencji pracy tymczasowej.

Szkolenie nie jest adresowane do firm delegujących opiekunki do Niemiec. Firmy zainteresowane szkoleniem/doradztwem z niniejszej tematyki zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Kancelarią.

Prowadząca:            dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Radca Prawny

Koszt szkolenia:      950,00 zł + VAT

W cenie szkolenia uwzględnione zostały także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: 05.09.2023 r., 18.09.2023 r., 02.10.2023 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Wrocław, ul. Białowieska 65/5 lub online

Szkolenie może mieć charakter otwarty, jak i zamknięty, który uwzględnia specyfikę danej firmy  i prowadzonej przez nią na terytorium Niemiec działalności.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: biuro@blulegal.com lub telefonicznie: 71 307 21 05 lub 691 489 996.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu