Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996

Czy oddelegowanie pracownika do Niemiec na umowie zlecenie jest możliwe?

Niejednokrotnie Czytelnicy naszego bloga oraz Klienci naszej Kancelarii zadają pytanie, czy delegowanie pracownika za granicę możliwe jest w oparciu o umowę zlecenia.

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia tematu, odpowiemy wprost na zadane pytanie. Tak, w przypadku delegowania pracownika za granicę, w tym w przypadku oddelegowania do Niemiec, możliwe jest stosowanie umowy zlecenia.

Oddelegowanie pracownika do Niemiec

Pracodawca delegujący pracownika do Niemiec musi wybrać:

 • formę zatrudnienia,
 • formę delegowania,
 • formę opodatkowania pracownika,
 • miejsce oskładkowania pracownika,
 • prawo pracy, które będzie właściwe.

Jest zatem sporo decyzji do podjęcia. Dzisiaj skupimy się na kwestii podstawowej, wręcz zasadniczej, czyli kwestii formy zatrudnienia pracownika/zleceniobiorcy delegowanego. Dlaczego jest to tak ważne?

Zgodnie z naczelną zasadą prawa delegowania, wyrażoną w unijnej Dyrektywie Podstawowej 96/71, o czym wielokrotnie pisaliśmy na naszym Blogu, pracownik w oddelegowaniu podlega prawu państwa oddelegowania w zakresie elementarnych warunków zatrudnienia, takich jak wynagrodzenie, czas pracy, urlop, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Ponadto, zgodnie z kolejną, równie istotną zasadą prawa delegowania, pojęcie pracownika definiuje się przez pryzmat prawa państwa przyjmującego.

Oznacza to zatem, że status osoby zatrudnionej w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy jest pracownikiem, czy też nie, definiuje się właśnie przez pryzmat przepisów państwa przyjmującego. Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że osoba zatrudniona w Polsce na podstawie umowy zlecenia może mieć (i w praktyce ma zawsze w przypadku delegowania do Niemiec) status pracownika.

W rozumieniu bowiem prawa niemieckiego, a w szczególności § 611a BGB, osoba wykonująca czynności na rzecz innego podmiotu pod jego kierownictwem i nadzorem, jest pracownikiem w rozumieniu prawa niemieckiego.

Innymi słowy po przekroczeniu Odry nasz zleceniobiorca w rozumieniu prawa polskiego staje się pracownikiem delegowanym w rozumieniu niemieckiego prawa pracy. W praktyce oznacza to, iż staje się pracownikiem delegowanym podlegającym pod ochronę prawa Unii Europejskiej.

Umowa zlecenia a oddelegowanie za granicę

Umowa zlecenia pracownika delegowanego nie różni się niczym od umowy zlecenia pracownika zatrudnionego w Polsce. Powinna zatem zawierać standardowe zapisy właściwe dla takiej umowy. Wszelkie szczegóły dotyczące wyjazdu za granicę, w tym szczegóły dotyczące miejsca wykonywania zlecenia, wynagrodzenia, zwrotu kosztów związanych z delegowaniem można uregulować w tzw. aneksie wyjazdowym.

Już w procesie rekrutacji strony mogą przewidzieć, że w danym przypadku zleceniobiorca zostanie zatrudniony z myślą o zagranicznym oddelegowaniu, wówczas umowa zlecenia może mieć charakter ramowy i z góry regulować kwestie związane z wyjazdem zagranicznym, w tym wskazywać miejsce wykonywania zlecenia, wynagrodzenie z tytułu pracy za granicą oraz zasady zwrotu kosztów delegowania.

W przypadku umowy zlecenia rekomendujemy zawarcie jej w formie pisemnej dla celów dowodowych. Można także rozważyć zawarcie jej na odległość w formie elektronicznej poprzez wymianę zeskanowanych dokumentów. Polskie prawo nie przewiduje bowiem szczególnej formy dla tego typu umów.

Wzór umowy dla pracownika/zleceniobiorcy delegowanego

Odpowiadając na pytanie, czy są dostępne wzory umowy dla pracownika/zleceniobiorcy delegowanego, wskazujemy, iż można posiłkować się ogólnie dostępnymi wzorami, jednakże w przypadku umów wykorzystywanych dla celów oddelegowania trzeba także zwrócić uwagę na dodatkowe wymogi prawa europejskiego w zakresie obowiązków elementów takiej umowy (np. określenie zasad zwrotu kosztów delegowania, charakteru dodatków do oddelegowania). Warto zatem przygotować umowę dedykowaną dla zleceniobiorcy, z uwzględnieniem warunków delegowania.

Oddelegowanie za granicę a wynagrodzenie zleceniobiorcy

Wynagrodzenie przy umowie zlecenia w przypadku zagranicznego oddelegowania jest ustalane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla pracowników delegowanych. W tym zakresie pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę nie występują żadne różnice. Zleceniobiorca delegowany zatem do pracy za granicą ma zatem prawo do otrzymania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów delegowania jak pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

dr Katarzyna Styrna – Bartman, LL.M, radca prawny. Wszystkie prawa zastrzeżone

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com lub zadzwoń pod nr telefonu 691 489 996

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu