Ściąga dla polskich pracodawców w Niemczech

image_print

W związku z wykonywaniem usług na terytorium Niemiec, po stronie przedsiębiorcy świadczącego takie usługi u naszego zachodniego sąsiada mogą powstać liczne zagadnienia prawno – podatkowe wymagające rozstrzygnięcia z punktu widzenia legalności działalności na terytorium Niemiec.

Do najważniejszych z nich należą:

  • ustalenie, czy po stronie przedsiębiorcy istnieje obowiązek zgłoszenia pracowników oddelegowanych w Generalnej Dyrekcji Kontroli Finansowej w Kolonii (Generaldirektion Köln),
  • ustalenie wysokości płacy minimalnej obowiązującej pracowników oddelegowanych na terytorium Niemiec (należy bowiem pamiętać, iż wysokość płacy minimalnej zależy od rodzaju i charakteru świadczonych usług),
  • przestrzeganie niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników w zakresie dotyczącym zapewnienia warunków pracy, jak i prowadzenia wymaganej przez niemieckie prawo dokumentacji pracowniczej,
  • określenie, czy na terytorium Niemiec jest konieczna rejestracja przedsiębiorcy dla celów podatku VAT,
  • sprawdzenie, czy na terytorium Niemiec może powstać obowiązek podatkowy dla pracowników, jak i dla Spółki (Ertragssteuer),
  • sprawdzenie, czy na terytorium Niemiec powstanie obowiązek zapłaty podatku budowlanego,
  • w razie prowadzenia działalności budowlanej – sprawdzenie, czy po stronie przedsiębiorcy nie powstanie obowiązek zapłaty składki w Soka – Bau,
  • w razie dostawy materiałów na terytorium Niemiec – sprawdzenie, czy odpowiadają one niemieckim normom w tym zakresie,
  • zgłoszenie w Niemczech prowadzonej działalności zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie odpowiedniego zezwolenia w razie prowadzenia działalności reglamentowanej.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Udostępnij

Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas >

lub skontaktuj się z nami tradycyjnie >


Może Ci się spodobać...