Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Ściąga dla polskich pracodawców w Niemczech

W związku z wykonywaniem usług na terytorium Niemiec, po stronie przedsiębiorcy świadczącego takie usługi u naszego zachodniego sąsiada mogą powstać liczne zagadnienia prawno - podatkowe wymagające rozstrzygnięcia z punktu widzenia legalności działalności na terytorium Niemiec.

Do najważniejszych z nich należą:

 • ustalenie, czy po stronie przedsiębiorcy istnieje obowiązek zgłoszenia pracowników oddelegowanych w Generalnej Dyrekcji Kontroli Finansowej w Kolonii (Generaldirektion Köln),
 • ustalenie wysokości płacy minimalnej obowiązującej pracowników oddelegowanych na terytorium Niemiec (należy bowiem pamiętać, iż wysokość płacy minimalnej zależy od rodzaju i charakteru świadczonych usług),
 • przestrzeganie niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników w zakresie dotyczącym zapewnienia warunków pracy, jak i prowadzenia wymaganej przez niemieckie prawo dokumentacji pracowniczej,
 • określenie, czy na terytorium Niemiec jest konieczna rejestracja przedsiębiorcy dla celów podatku VAT,
 • sprawdzenie, czy na terytorium Niemiec może powstać obowiązek podatkowy dla pracowników, jak i dla Spółki (Ertragssteuer),
 • sprawdzenie, czy na terytorium Niemiec powstanie obowiązek zapłaty podatku budowlanego,
 • w razie prowadzenia działalności budowlanej – sprawdzenie, czy po stronie przedsiębiorcy nie powstanie obowiązek zapłaty składki w Soka – Bau,
 • w razie dostawy materiałów na terytorium Niemiec – sprawdzenie, czy odpowiadają one niemieckim normom w tym zakresie,
 • zgłoszenie w Niemczech prowadzonej działalności zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie odpowiedniego zezwolenia w razie prowadzenia działalności reglamentowanej.

dr Katarzyna Styrna - Bartman LL.M., Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu