Tagi: wyrok Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015r.