Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com
| Delegowanie opiekunek

Zatrudnienie opiekunki w Niemczech alternatywą dla oddelegowania

Podstawowym dokumentem w działalności każdej firmy delegującej opiekunki do Niemiec jest zaświadczenie A1 wydawane przez odpowiedni organ ZUS. Coraz częściej pracodawcy decydują się jednak na niemiecki model zatrudnienia, który z perspektywy polskich firm działających na rynku niemieckim ma szereg zalet.

Poniżej najważniejsze z nich:

Brak konieczności uzyskiwania zaświadczeń A1

Opiekunka wykonująca zlecenie na terytorium Niemiec będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym w państwie wykonywania zlecenia właśnie na podstawie art. 11 rozporządzenia 883/2004, czyli na zasadach ogólnych, które wynikają z rozporządzenia europejskiego. Dotychczas stosowane w działalności zaświadczenia A1 i ubezpieczanie opiekunek na terytorium Polski, mimo pracy wykonywanej na terytorium Niemiec, stanowi wyjątek od podstawowej zasady określonej właśnie w art. 11 ust. 3 rozporządzenia 883/2004:

Osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego.

W praktyce oznacza to brak konieczności uzyskiwania zaświadczeń A1 dla opiekunek, czyli:

 • rezygnację z czynności marketingowych i promocyjnych na terytorium Polski,
 • brak konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w Polsce za czynności marketingowe,
 • rezygnację z utrudnionych rozliczeń płac opiekunek,
 • korzyści dla opiekunki w postaci niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podatek dochodowy za opiekunkę może być odprowadzany bezpośrednio na terytorium Niemiec lub Polski, w zależności od statusu podatkowego opiekunki na podstawie art. 15 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Niemcami. Podatek dochodowy może być też płacony na terytorium Polski. Zwracam bowiem uwagę, iż europejski system ubezpieczeń społecznych (któremu opiekunki podlegają w ramach ubezpieczeń społecznych) oraz międzynarodowy system podatkowy, któremu także podlegają opiekunki w ramach rozliczeń podatku dochodowego od ich wynagrodzeń) nie pozostają w związku. Zagadnienie ubezpieczeń społecznych oraz podatków należy w każdym przypadku traktować odrębnie.

Porównywalne koszty zatrudnienia

Analiza kosztów zatrudnienia, jaką przeprowadziliśmy z niemiecką kancelarią doradczą wskazuje zaś, że koszty zatrudnienia na terytorium Polski i Niemiec mogą być porównywalne, zwłaszcza jeżeli pracodawca zdecyduje się w tym przypadku na stosowanie przepisów niemieckiego prawa podatkowego. Nie oznacza to jednak konieczności przeniesienia siedziby prowadzonej działalności do Niemiec.

Większe bezpieczeństwo prawne

Zatrudnienie opiekunek w ramach wariantu niemieckiego oznacza  ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością opiekuńczą, a w szczególności wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalną możliwością cofnięcia zaświadczeń A1 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też zakwestionowania prawidłowości stosowanych rozliczeń płacowych.

Nowe możliwości zatrudnienia opiekunek spoza Polski

Zatrudnienie opiekunek w modelu niemieckim umożliwia zatrudnienie opiekunek z państw Unii Europejskiej, niekoniecznie tylko z Polski.

Wprowadzenie modelu niemieckiego zatrudniania opiekunek wymaga współpracy z niemieckim doradcą podatkowym i biurem księgowym, które będzie odpowiedzialne na terytorium Niemiec za rozliczenia płacowe opiekunek. Na chwilę obecną zatrudnienie w Niemczech może być ciekawą alternatywą wobec zatrudnienia opiekunek w Polsce. Pod kątem prawno – podatkowym nie jest zaś bardziej złożone niż zatrudnienie bezpośrednio na terytorium Polski.

dr Katarzyna Styrna - Bartman LL.M., Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu