Warsztaty / Delegowanie Ukraińców do pracy w Niemczech – marzec 2018

W związku z rosnącym zainteresowaniem zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorców delegowaniem Ukraińców do pracy w Niemczech zapraszamy na warsztaty, które są poświęcone temu właśnie zagadnieniu. Podczas warsztatów omawiany nie tylko zagadnienia prawne odnoszące się bezpośrednio do delegowania Ukraińców do Niemiec w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej (a zatem w ramach dyrektywy podstawowej WE 96/71), ale także możliwości jakie stwarza delegowanie pracowników w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE.

Program warsztatów:

  • legalizacja pobytu Ukraińców na terytorium Polski (omówienie procedur),
  • uzyskanie zaświadczenia A1 dla pracowników z Ukrainy (w świetle obowiazujących przepisów i praktyki ZUS),
  • możliwości delegowania Ukraińców do pracy w Niemczech w świetle obowiązujących przepisów prawa europejskiego i prawa niemieckiego,
  • zasady legalizacji pracy i pobytu Ukraińców na terytorium Niemiec,
  • delegowanie Ukraińca do pracy na budowie w Niemczech,
  • praktyka kontrolna niemieckiego urzędu celnego (Zollamt) odnośnie zasad delegowania pracowników z Ukrainy do Niemiec;
  • odpowiedzialność pracodawcy z tytułu nielegalnego delegowania pracowników z Ukrainy do Niemiec w niemieckim prawie (ustawa socjalna, ustawa o przeciwdziałaniu pracy na czarno, ustawa o prawie pobytu),
  • delegowanie Ukrainców do Niemiec w ramach pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassung),
  • przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika spoza Unii Europejskiej, wdrożenie w polskim prawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiany polskiego prawa od 12 lutego 2018r.).

Prowadząca:            dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Radca Prawny

Koszt szkolenia:      600,00 zł + VAT

W cenie warsztatów zostały uwzględnione materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa.

Termin szkolenia: 05.03.2018r., godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: Wrocław, ul. Legnicka 52

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: k.styrna@bartmanlegalupdates.com lub telefonicznie: 691 489 996.

Udostępnij

Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas >

lub skontaktuj się z nami tradycyjnie >


Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.