Kategoria: Płaca minimalna

Dieta jako składnik płacy minimalnej w Niemczech?

Czy dieta wypłacana w wysokości i na zasadach określonych w polskim prawie (konkretnie chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej...

Płaca minimalna w Niemczech

Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech miało nie tylko odciążyć niemiecki system świadczeń socjalnych, ale także przywrócić zdrową konkurencję wśród firm działających na niemieckim rynku. Płaca minimalna obowiązuje w 22 krajach Unii Europejskiej. Wyjątkiem są...

Niemieckie prawo pracy dla pracodawcy

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w Niemczech powinni poznać zasady także niemieckiego prawa pracy. Niemieckie prawo wymusza bowiem w określonych sytuacjach swoje zastosowanie. Nieznajomość prawa szkodzi. O tym wiedzą wszyscy. Nieznajomość prawa naszego zachodniego sąsiada, zwłaszcza...

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ma wątpliwości…

Polscy pracodawcy nie są pewni jak należy prawidłowo stosować niemiecką ustawę o płacy minimalnej. Tej pewności nie ma również niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny. Niedawno Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech rozpatrywał skargę konstytucyjną wniesioną przez...