Szkolenie – styczeń 2018: Delegowanie pracowników/zleceniobiorców do Niemiec

Szanowni Państwo,

zapraszamy Firmy realizujące kontrakty w Niemczech oraz delegujące pracowników do Niemiec na kolejną edycję szkolenia dedykowanego tematyce delegowania pracowników oraz zleceniobiorców do Niemiec. Podstawowym założeniem i celem, który realizujemy podczas szkolenia, jest omówienie aspektów praktycznych związanych z delegowaniem i realizacją zleceń w Niemczech. Skupiamy się nie tylko na części „polskiej”, ale także omawiamy zagadnienia prawne i podatkowe związane z kontraktami w Niemczech z perspektywy prawa niemieckiego i praktyki niemieckich urzędów skarbowych, celnych oraz niemieckiego sądownictwa.Z uwagi na rosnące zainteresowanie polskich firm delegowaniem obywateli Ukrainy do Niemiec, omawiamy zasady legalnego delegowania pracowników Ukrainy do Niemiec,  uwzględniając także stanowisko niemieckich instytucji i niemieckiego urzędu celnego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Realizacja kontraktu (zlecenia) w Niemczech i delegowanie pracowników do Niemiec z perspektywy prawa niemieckiego

 • zmiany w prawie niemieckim od 1.04.2017r.;
 • nowa definicja pracownika w niemieckim prawie dla firm zatrudniających na umowę zlecenia; rozróżnienie pojęć: umowa o pracę, umowa zlecenia oraz samozatrudnienie na gruncie prawa niemieckiego;
 • zmiany w niemieckiej ustawie o pracy tymczasowej – jak delegować, aby uniknąć zarzutu zatrudniania pracowników w ramach pracy tymczasowej na wybranych przykładach. Czy zawarcie umowy o dzieło (Werkvertrag) z niemieckim kontrahentem jest zawsze bezpieczne? Wskazówki praktyczne;
 • obowiązki zgłoszeniowe na terytorium Niemiec: konieczność zgłoszenia pracowników w niemieckim urzędzie celnym tylko dla określonych branż (omówienie), sposób wykonywania obowiązków zgłoszeniowych, zmiany w obowiązkach zgłoszeniowych od 1.01.2017 roku;
 • obowiązki dokumentacyjne na terytorium Niemiec (omówienie wymogów prawa niemieckiego w zakresie dokumentacji, jaką polski pracodawca powinien prowadzić i posiadać w Niemczech podczas realizacji kontraktu w Niemczech (z uwzględnieniem odrębności dla poszczególnych branż);
 • branżowe prawo pracy w Niemczech: omówienie zasad klasyfikowania działalności firmy do określonej branży na terytorium Niemiec, wskazanie rozbieżności interpretacyjnych, wytycznych niemieckich urzędów oraz orzecznictwa sądów niemieckich (prawidłowe określenie przynależności do określonej branży w Niemczech determinuje prawidłowość stosowania dalszych przepisów prawa pracy oraz administracyjnych). Omówienie na przykładach (np. branża budowlana, elektryczna, meblarska, opiekuńcza, instalacje kablowe i rurociągowe, izolacje, montaż, itp.);
 • omówienie wymogów niemieckiego prawa pracy dla polskiego pracodawcy realizującego kontrakty w Niemczech (płaca minimalna, wyżywienie, nocleg, dojazd, diety, bezpieczeństwo i higiena pracy);
 • czas pracy oraz urlop w Niemczech (rozliczenie nadgodzin, dni wolne od pracy w Niemczech oraz w Polsce, zasady pracy w sobotę i w niedzielę na terytorium Niemiec, konta czasu pracy);
 • zasada “korzystniejszego prawa pracy” – jak ją rozumieć w praktyce delegowania.

Confident businesswoman explaining something to colleagues at meeting

2. Delegowanie pracowników/zleceniobiorców: polskie prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, podatki

 • zaświadczenie A1 dla polskiego pracownika/zleceniobiorcy w kontekście obowiązującego prawa oraz praktyki ZUS (w tym praktyki kontrolnej) na wybranych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z uzyskaniem i utrzymaniem A1 dla pracownika/zleceniobiorcy delegowanego na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia unijnego nr 883/2004;
 • zastępstwo innego pracownika” – omówienie najnowszego orzecznictwa sądów polskich w kontekście pojęcia “zastępstwa pracownika” w rozumieniu art. 12 rozporządzenia unijnego nr 883/2004, ze wskazaniem elementów uznawanych przez polskie sądy za świadczące o występowaniu zastępstwa pracownika (w konsekwencji mogące skutkować cofnięciem udzielonych A1), ze wskazaniem rozbieżności w interpretacjach sądowych, praktyczne wskazówki;
 • przerwa w delegowaniu” – omówienie zasad rozliczania czasu delegowania w kontekście art. 12 rozporządzenia nr 883/2004;
 • omówienie trudności praktycznych związanych z delegowaniem pracowników/zleceniobiorców na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 (według kryterium miejsca zamieszkania pracownika) ze wskazaniem wymogów formalnych, jakie pracodawca powinien spełnić delegując na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 (co się przyjmuje jako dzień pracy, jak sporządzać harmonogramy, jak określić faktyczny czas pracy w Polsce oraz w Niemczech, jak dokumentować okres miniony, aby uniknąć cofnięcia A1, jake wymogi ze strony ZUS), praktyczne wskazówki;
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych (kiedy należy stosować punkt 15, a kiedy punkt 16 rozporządzenia składkowego, oddelegowanie i diety, oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń dla pracownika (np. hotelu);
 • zmiany w czasie pracy a obowiązki firm delegujących za granicę, zmiana płacy minimalnej w prawie polskim;
 • najnowsze orzecznictwo ZUS, interpretacje podatkowe związane z delegowaniem pracowników;
 • zasady ustalania rezydencji podatkowej pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę, współpraca z zagranicznym biurem księgowym w razie konieczności opłacania podatków za granicą; zwolnienie podatkowe a wynagrodzenie pracownika oddelegowanego; optymalizacja kosztów delegowania pracowników/zleceniobiorców, jak liczyć „183” dni („do przodu i wstecz”)

3.      Zasady delegowania obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec

 • zasady delegowania obywateli Ukrainy do Niemiec z uwzlędnieniem aspektów ubezpieczeniowych (A1 dla obywatela Ukrainy) i podatkowych,
 • legalność pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec (czy potrzebna jest odrębna wiza i pozwolenie na pracę w Niemczech, czy wystarczy pozwolenie na pracę w Polsce, omówienie procedur).

4.    Zakład podatkowy w podatku dochodowym oraz VAT

 • powstanie zakładu podatkowego w podatku dochodowym na podstawie art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opdatkowania z Niemcami w praktyce niemieckiej (interpretacje sądów i urzędów niemieckich), ze wskazaniem na różnice w rozumieniu tego pojęcia na gruncie § 12 niemieckiego AO;
 • powstanie zakładu podatkowego w Niemczech w podatku VAT z perspektywy prawa niemieckiego, praktyka kontrolna niemieckiego Finanzamt.

 5.   Kontrola przedsiębiorcy delegującego pracowników do Niemiec

 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na co szczególnie zwrócić uwagę, przykładowe wyniki kontroli u przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę);
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd skarbowy (na co szczególnie zwrócić uwagę);
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd celny na terytorium Niemiec (przebieg kontroli niemieckiego urzędu celnego, sankcje i kary, stosowane procedury, sprawdzana dokumentacja, zakres czasowy kontroli, kiedy skorzystać z pomocy niemieckiego adwokata).

Image of business partners discussing plans at meeting

6. Delegowanie pracowników do poszczególnych krajów Unii Europejskiej

 • omówienie   przykładowych różnic w delegowaniu pracowników do krajów Unii Europejskiej na wybranych krajach Unii Europejskiej (Austria, Luxemburg, Holandia);
 • Komisja Europejska – nowe propozycje dla Unii Europejskiej w kwestii delegowania – program na rok 2017;
 • dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/WE – skutki praktyczne dyrektywy wdrożeniowej dla przedsiębiorców delegujących za granicę;
 • planowane zmiany rozporządzenia unijnego nr 883/2004 oraz zasad udzielania A1.

WYKŁADOWCA

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M. jest radcą prawnym specjalizującym się w europejskim prawie pracy i tematyce delegowania pracowników za granicę, partner Kancelarii Prawnej BLU Radcowie Prawni z Wrocławia. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie w Ratyzbonie po obronie rozprawy doktorskiej z zakresu prawa europejskiego. Autorka licznych publikacji krajowych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna) i zagranicznych (Berliner Wissenschaftsverlag) z zakresu delegowania pracowników za granicę i prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Trener szkoleń z zakresu oddelegowania pracowników za granicę i europejskiego prawa pracy, twórca i autorka uznanego w Polsce bloga poświęconego tematyce delegowania pracowników za granicę: bartmanlegalupdates.com.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin i miejsce szkolenia:

18.01.2018., Wrocław, ul. Legnicka 52

Koszt uczestnictwa:

950 zł + VAT

Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Informujemy, iż istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa Firmy z uwzględnieniem specyfiki działalności Firmy.

Zgłoszeń proszę dokonywać na adres mailowy: biuro@blulegal.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 691 489 996.

Zapraszamy na stronę internetową naszej Kancelarii: www.blulegal.com.

Udostępnij

Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas >

lub skontaktuj się z nami tradycyjnie >


Może Ci się spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.